Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Zikmund

Zikmund alias Sigismund se narodil na sklonku 5. století, roku 516 se stal burgundským králem. Byl považován za ochránce katolické víry v době, kdy převážná část křesťanů podléhala mylné ariánské nauce. Nechal se však ovlivnit svou druhou manželkou, která ho poštvala proti Sigrichovi, jeho synovi z prvního manželství. Sigrich byl na Zikmundův příkaz zákeřně usmrcen.

Zikmund však záhy pochopil, že se dopustil krutého bezpráví. Ze svého zločinu se vyznal a konal dlouhé pokání v klášteře St. Maurice-en-Vallis v dnešním Švýcarsku. Jako součást pokání hmotně zajistil klášter, takže od té doby až dosud v něm nepřetržitě trvá řeholní společenství (je to nejstarší trvale fungující katolický klášter v Evropě).
 
Po návratu z kláštera bylo Burgundsko přepadeno franckým králem Chlodomírem. Zikmund byl poražen, zajat a utopen i se ženou a dětmi ve studni (snad 1. května 524). Větší část jeho ostatků nechal v r. 1365 císař Karel IV. přenést do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

(zdroj: www.apha.cz)

 Svátek slaví Blahoslav

V občanském kalendáři má dnes svátek Blahoslav. Podle jazykovědců je buď překladem jména Benedictus, které znamenalo v latině „požehnaný“, nebo jména Makarius, což lze přeložit jako „blahoslavený“. Obojí výklad je jistě velice příznivý.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001