Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Lev Veliký

»Po přečtení listu [patriarchy Cyrila] přítomní biskupové zvolali: „Všichni tak věříme. Papas Lev tak věří. Anathema tomu, kdo Krista rozděluje a kdo jej směšuje. To je víra biskupa Lva. Lev tak věří. Lev a Anatolius tak věří. Všichni tak věříme. Věříme jako Cyril. Cyrilovi věčná paměť. Cítíme, jak to stojí v Cyrilových dopisech. Tak jsme věřili, tak věříme. Tak smýšlí biskup Lev, tak věří, tak to napsal.“

Po poradě bylo oznámeno, aby byl přečten také dopis Lva. Byl přeložen do řečtiny a přečten. Je uveden jako dokument v zápisu z koncilního jednání. Když byl přečten, biskupové zvolali: „To je víra Otců. To je víra apoštolů. Tak všichni věříme, tak věří pravověrní. Anathema tomu, kdo tak nevěří. Petr promluvil ústy Lva. Apoštolové tak učili. Zbožně a pravdivě učil Lev. Cyril tak učil. Lev a Cyril hlásají stejnou víru. Anathema tomu, kdo tak nevěří. To je pravá víra. Právo věrní tak cítí. To je víra Otců.“«

(Evagrius Scholasticus: Církevní dějiny II,18)

 Svátek slaví Evžen

Podle občanského kalendáře má dnes svátek Evžen nebo Eugen. Toto jméno je řeckého původu a znamená „blahorodý a urozený“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group