Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. František z Pauly

Z dopisu sv. Františka z Pauly spolubratřím:

Náš Pán Ježíš Kristus, odměňující se svrchovanou velkodušností, kéž vám vyplatí mzdu za vaši práci.

Prchejte před zlem, překonávejte nebezpečí. A my i všichni naši bratři, ač jsme nehodní, bez ustání prosíme Boha Otce, jeho Syna Ježíše Krista, ale i Kristovu panenskou Matku Marii, aby vás neopouštěli ve vašem úsilí o zdraví a spásu duše i těla.

Opravdu naléhavě vás vybízím, bratři, prozíravě a pilně pracujte na spáse své duše. Smrt je jistá a život krátký a odvane jako dým.

A tak zaměřte svou mysl na umučení našeho Pána Ježíše Krista. zamiloval si nás tak, že sestoupil z nebe, aby nás vykoupil, a za nás snášel všechna duševní i tělesná trápení a žádnému utrpení se nevyhýbal. Dal nám příklad dokonalé trpělivosti a lásky, takže bychom měli i my být v každém neštěstí trpěliví.

Nenávist a nepřátelství odložte, prozíravě šetřte tvrdými slovy. A když je přece jen vypustíte z úst, neuškodí, když týmiž ústy, která zranila, pronesete něco hojivého. A také si navzájem odpouštějte, abyste si později nepřipomínali křivdy, které jste si vzájemně způsobili. Připomínat křivku znamená totiž další bezpráví a dovršení hněvu, znamená držet se hříchu a nenávidět spravedlnost, znamená mít v ráně střelu zrezivělou a srdce plné jedu, znamená plýtvat silami a mít na duše červa, znamená zmatení v modlitbě a roztržitost při přednášení proseb Bohu, znamená odcizení v lásce a osten vězící v srdci, znamená, že nepravost nikdy neusíná a hřích nikdy nepřestává, znamená každodenní smrt.

Milujte pokoj, nejdražší poklad, po kterém by každý z nás měl co nejvíc toužit. Víte, že naše hříchy popouzejí Boha ke hněvu; nezbývá tedy než činit pokání, aby nás Bůh milosrdně ušetřil. Co před lidmi utajíme, před Bohem zůstává zjevné; obraťte se tedy s upřímným srdcem. Žijte tak, abyste na sebe soustředili požehnání Páně, a pokoj Boha, našeho Otce, ať je vždycky s vámi.

(zdroj: dc-vranov.katolik.cz)

 Svátek slaví Erika

Pěkným, ale u nás málo obvyklým jménem je Erika. Je ženskou obdobou jména Erich či Erik (26. října), které prý vzniklo ze staroislandského Eiríkur, což znamenalo „vážený vládce“. Erika proto může klidně také být „váženou vládkyní“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníPísně
Píseň: Daß sie hier gewesen (2019); Interpret: Sare Magalí - zpěv, Gris Sebastia - kytary; Album: Sare Magalí, Gris Sebastia: A Boy And A Girl
01:00Komorní hudba
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.