Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Kalist I.

Ve starověkém Římě neměli otroci záviděníhodné postavení – klasikové psali, že je lze pokládat za „pracovní nástroje, které dovedou mluvit“, na rozdíl od „nářadí vydávajícího hlas“, totiž hospodářských zvířat, a „nářadí mlčícího“. Ani propuštění otroci se nestávali plnoprávnými občany, a jestliže se domohli určitého postavení, majetku či vlivu, občané to těžce nesli. Proto působí takřka jako revoluční zvrat, když na Petrův stolec roku 217 usedl Kalixtus, propuštěný otrok.

Jako papež měl Kalixtus pochopení pro obyčejné lidi. Dovolil si v jejich zájmu dokonce postupovat proti platnému římskému právu Ţ schválil totiž sňatky mezi otroky a svobodnými ženami, což římské právo zcela zavrhovalo. Proti Kalixtovi se zformovala opozice z řad zastánců rigorózního směru. Vedoucí představitel, vzdělaný kněz Hippolytos, se dokonce nechal zvolit vzdoropapežem.

Svatý Kalixtus setrval v papežském úřadě pět let, a to do své mučednické smrti. Zemřel podle všeho zaživelného, „neúředního“ pronásledování; dnes bychom řekli, že byl zlynčován. Známé římské katakomby při via Appia, jejichž správcem byl za pontifikátu svého předchůdce a které nesou jeho jméno, se však místem jeho posledního odpočinku nestaly; byl pohřben při via Aurelia.Svátek slaví Agáta

Dříve měla svátek 5. února a u nás jí říkali Háta. Agáta má řecký původ. Slovo agathé znamená „dobrá a laskavá“ a někdy se za její českou podobu považuje Dobroslava.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group