Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Hod Boží velikonoční

Neděle Zmrtvýchvstání

Je prázdný hrob, je prázdný hrob! Rouška i ostatní plátna nebyly odmotány, ale ležely tak, jak jimi bylo ovinuto tělo.
Zahradníku, řekni mi, kams ho položil, já si jej vezmu. "Marie!" "Mistře!"
Turínskému plátnu nastává hvězdný čas.
Cožpak nám srdce nehořelo? Musíme utíkat zpátky: Viděli jsem Pána!
I naše ženy viděly Pána!
Je prázdný hrob!


Julius byl 34. nástupcem svatého Petra; úřad papeže zastával v letech 337–352. Za jeho pontifikátu se opět rozhořel spor s ariány, kterému se věnoval již I. nikajský koncil. Tehdejší konstantinopolský patriarcha Eusebius a jeho sympatizanti usilovali o sesazení alexandrijského patriarchy Athanasia, jednoho z nejvýznamnějších a nejschopnějších obhájců katolického křesťanství. Obě strany sporu se rozhodly obrátit právě na papeže Julia.

Julius povolal obě znepřátelené strany do Říma, Athanasiovi odpůrci však odmítli. Když byl v Římě Athanásius potvrzen, rozhodli se ariánští východní biskupové přerušit společenství s papežem a dokonce vyhlásili, že na Julia, Athanasia a jejich stoupence uvalují klatbu a pokládají je za sesazené. Biskupové Západu, kteří tehdy zasedali v Sardice (dnešní Sofie v Bulharsku), odpověděli stejně a uvrhli do klatby ariánské biskupy Východu. Roku 347  požádali někteří z nich o obnovení jednoty s papežem.

Arianismus byl definitivně poražen na konstantinopolském  koncilu roku 381. Toho se však již papež Julius nedožil; zemřel 12. dubna 352. Mohl však zemřít s čistým svědomím, že byl důstojným nástupcem svatého Petra a uchoval pravdu víry nezkreslenou.Svátek slaví Julius

sv. Julius

Toto jméno má latinský původ, bylo rodovým jménem význačného římského rodu, ze kterého pocházel i vynikající státník a vojevůdce Gaius Iulius Caesar. Původní význam tohoto jména je nejasný. Někdo je vykládá jako „zářící“ nebo „vlasatý“, což je vzhledem ke kštici slavného vojevůdce dost kruté, a proto se snad objevil i význam „božský“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníKomorní hudba
Skladba: Preludium; Autor: Murcia Santiago de; Sóla: Zapico Daniel - teorba, Zapico Pablo - barokní kytara
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den
06:00Písně

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2020

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.