Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Julius, středa Velikonočního oktávu

Julius byl 34. nástupcem svatého Petra; úřad papeže zastával v letech 337–352. Za jeho pontifikátu se opět rozhořel spor s ariány, kterému se věnoval již I. nikajský koncil. Tehdejší konstantinopolský patriarcha Eusebius a jeho sympatizanti usilovali o sesazení alexandrijského patriarchy Athanasia, jednoho z nejvýznamnějších a nejschopnějších obhájců katolického křesťanství. Obě strany sporu se rozhodly obrátit právě na papeže Julia.

Julius povolal obě znepřátelené strany do Říma, Athanasiovi odpůrci však odmítli. Když byl v Římě Athanásius potvrzen, rozhodli se ariánští východní biskupové přerušit společenství s papežem a dokonce vyhlásili, že na Julia, Athanasia a jejich stoupence uvalují klatbu a pokládají je za sesazené. Biskupové Západu, kteří tehdy zasedali v Sardice (dnešní Sofie v Bulharsku), odpověděli stejně a uvrhli do klatby ariánské biskupy Východu. Roku 347  požádali někteří z nich o obnovení jednoty s papežem.

Arianismus byl definitivně poražen na konstantinopolském  koncilu roku 381. Toho se však již papež Julius nedožil; zemřel 12. dubna 352. Mohl však zemřít s čistým svědomím, že byl důstojným nástupcem svatého Petra a uchoval pravdu víry nezkreslenou.Svátek slaví Julius

sv. Julius

Toto jméno má latinský původ, bylo rodovým jménem význačného římského rodu, ze kterého pocházel i vynikající státník a vojevůdce Gaius Iulius Caesar. Původní význam tohoto jména je nejasný. Někdo je vykládá jako „zářící“ nebo „vlasatý“, což je vzhledem ke kštici slavného vojevůdce dost kruté, a proto se snad objevil i význam „božský“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group