Příjmy a výdaje

Příjmy – dary od posluchačů – přichází každý pracovní den. Díky!
Výdaje jsou nepravidelné, největší nárůst je v období výplat a v době plateb velkých faktur za vysílání. Nezaplacené faktury nejsou započteny.

Ekonomické aktuality - odkaz na články

Pavlína Janošková, ekonomka
Aktualizace: 30. září 2016, PaJa