Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Quido; jméno Panny Marie

Quido (nebo též Guido) se narodil v polovině 10. století v prosté venkovské rodině v dnešním belgickém Brabantsku. Už od mládí nejevil zájem o pozemský majetek a prodával své vlastnictví, aby mohl obdarovávat chudé. Dlouhý čas působil jako sakristián u kostela Matky Boží v Laekenu. Rozhodl se, že se pokusím obchodovat, aby z výtěžku mohl podporovat chudé, ale přišel o majetek při ztroskotání obchodního plavidla.

Svatý Quido se pak rozhodl stát poutníkem. Oblékl poutnický šat (ten mimochodem dal své jméno dnešní „peleríně“ z latinského „peregrinus“ neboli poutník) a vydal se k nejdůležitějším poutním místům. Navtštívil Řím a dostal se i do Svaté země. Při návratu, vyčerpaný a nemocný, našel útočiště u jednoho kněze v belgickém Anderlechtu. Zde také roku 1012 zemřel. V průběhu staletí rostla úcta k tomuto světci, jehož jako svého patrona prosili o přímluvu rolníci, zvoníci, sakristiáni a formani.

 

»V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu; a ta panna se jmenovala Maria.«

(Lk 1,26–27)

»Pamatuj, dobrotivá Panno Maria: nikdy nebylo slyšeno, že bys opustila toho, kdo u tebe hledal ochranu, volal o pomoc a úpěnlivě prosil o tvoji přímluvu. V této důvěře se utíkám k tobě, Matko a Panno panen! Přicházím k tobě a jako hříšník před tebou vzdychám. Matko věčného Slova, neodmítej slova mých proseb, ale milostivě mne slyš a vyslyš. Amen.«

(modlitba sv. Bernarda)

 Svátek slaví Marie

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group