Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Maxim

Kalendář zná několik světců jménem Maxim. Jedním z nich je sv. Maxim Vyznavač, významná osobnost přelomu 6. a 7. století. Pocházel z Blízkého Východu, odkud však odešel před perským útokem do Alexandrie, Kartága a nakonec do Říma. Odsud pak byl odvlečen do Konstantinopole spolu s papežem Martinem I. (oba se totiž protivili císařským pokusům změnit vyznání víry podle panovníkova vkusu), byl mučen a zemřel ve vyhnanství u Černého moře.

Maxim Vyznavač byl také velice plodným autorem. V jeho díle najdeme mimo jiné i obhajobu „západního“ vyznání víry v Ducha Svatého, který vychází z Otce i Syna. Z jeho díla můžeme také citovat: »Tajemství vtělení Slova obsahuje v sobě všechna tajemství a záhady svatých Písem a skrytý smysl všeho viditelného; ale ten, kdo zná tajemství kříže a prázdného hrobu, zná zásadní smysl všech věcí, a kdo je zasvěcen do tajemné moci vzkříšení, zná důvod, proč Bůh na počátku vše stvořil.«Svátek slaví Gita

Dnes má v občanském kalendáři svátek Gita. Je domáckou podobou jména Margita, což je vlastně naše Markéta. Základem je latinské slovo margarita, tedy „perla“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group