Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Panna Maria, Prostřednice milostí

Když navštívil archanděl Gabriel Pannu Marii, ponechal konečné rozhodnutí na její svobodné vůli. Mohli bychom říci, že tehdy měla Maria spásu světa „ve svých rukou“. Proto ji církev uctívá jako Prostřednici všech milostí. Víme, že není zdrojem milosti – ona je „jen“ tou, která nám ji vyprošuje. Ale copak i to je málo?Svátek slaví Den vítězství

Slavíme Den vítězství. Slavíme ukončení druhé světové války v roce 1945. Nejhorší otevřené války lidstva. Modlíme se za zemřelé, za oběti, a také za ty, kteří byli na straně zla. Je na každé generaci, aby se učila vidět, co už nikdy nechce dopustit. Proto je například koncentrační tábor Osvětim zařazen OSN mezi památky světového dědictví UNESCO.