Podpora od ČBK

Podpora proglasu ze strany vedení ŘK církve

 • V letech cca 1996-2014 podporovala jednotlivá biskupství zejména část provozu studií, postupně vznikajících v sídelních městech diecézí. Podpora probíhala různými způsoby, po mnoho let také zaměstnáváním několika redaktorů formou pastoračních asistentů.
 • Po odhlasování zákona o nápravě některých majetkových křivd začala Česká biskupská konference každoročně vyčleňovat z náhrad jistou částku, rozdělovanou takzvaným naddiecézním aktivitám. Každoročně pak obdarovávala dle jistého klíče – zejména média v rukách křesťanů. Kromě toho jednotliví biskupové nebo diecéze  podporovali některé menší jednorázové potřeby.
 • Radio Proglas – Nadační fond Radia Proglas na základě každoroční žádosti dostával dary od ČBK takto:
Rok
Podpora církve
Celk. výdaje

2009

  28,7 mil. Kč
2010
  30,1 mil. Kč
2011
  29,1 mil. Kč
2012
  29,1 mil. Kč
2013
  29,6 mil. Kč
2014
  32,9 mil. Kč
09.01.2015 3, 42 mil. Kč 33,2 mil. Kč
14.04.2016 3, 76 mil. Kč 33,0 mil. Kč
19.01.2017 3, 86 mil. Kč 31,9 mil. Kč
07.02.2018 3, 76 mil. Kč 32,9 mil. Kč
26.03.2019 3, 76 mil. Kč 34,4 mil. Kč
25.02.2020 3, 61 mil. Kč  
25.02.2021 3, 30 mil. Kč  
01.03.2022 3, 0 mil. Kč  

Procentuelně – vzhledem k celkovému obratu, inflaci, valorizaci mezd – se částka postupně snižovala, dlouho dopředu bylo avizováno ukončení, v souvislosti s vyčerpáním příjmů výše zmíněných náhrad za nevydané majetky. Za tuto letitou podporu jsme ohromně vděční.

Další zdroje příjmů

 • Proglasu se po celou dobu daří získávat drobnější příspěvky, dotace, dary: Od měst, ve kterých provozuje vysílač, od Jihomoravského kraje, kde má sídlo, od ministerstev, zejména Ministerstva kultury, který uznává veřejnoprávní kvalitu mnoha cyklů pořadů, z dalších drobných akcí. Tyto příjmy tvořívají 2 - 8 % obratu.
 • Způsoby, jakými udržet vyrovnaný rozpočet jsou tedy
  • zvyšování počtu přispívajících posluchačů, apel na postupné zvyšování příspěvku z trvalých příkazů k úhradě
  • zvyšování dostupnosti a komfortu přispívání (SIPO, DMS, elektronické převody, QR kódy, informovaností o záměrech a potřebách)
  • snižování výdajů, zejména na technologie, zvyšování produktivity práce (elektronizací, digitalizací)
  • výjezdy do farností, pro osvěžení vztahů, pro opakované vysvětlování principů fungování, další reprezentace vedení nebo význačných pracovíků a pracovnic.
 • Zatím zůstává nevyužito: sponzorské vzkazy před a/nebo po pořadu. Příklad:
  "Tento pořad sponzoruje Pírko - dodavatel peřin, pod kterými se cítíte jako v nebi".

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group