Rodina

Jeden z podstatných rysů existence Proglasu lze popsat jedním slovem: Rodina.

 • z rodin pocházejí pracovníci Proglasu
 • z rodin vzcházejí bližší spolupracovníci – Kamarádi Proglasu
 • a také vzdálenější – ale stále blízcí členové Klubu přátel Proglasu
 • mnohé z připravovaných cyklů jsou záměrně koncipovány tak, aby docházelo
  k mezigeneračnímu propojení
 • společné sledování programů, společné soutěžení, témata pořadů podporující a informující rodiny s dětmi po stránce společenské, volnočasové, duchovní, soutěžní – to vše patří 
  k jádru vysílání Proglasu
 • členství v Klubu přátel se přenáší na celou rodinu, často z generace na generaci
 • setkávání na pouti Proglasu či vystupování na setkáních mladých patří k samozřejmostem
  v životě Proglasu
 • spolupráce s organizacemi zabývajícími se prací pro děti a mladé, spolupráce s redakcemi dětských časopisů, stejně jako Barvínek, Proglaso, Rozhlasové městečko, Pohádky, Ranní a večerní zíváčky – to vše patří neodmyslitelně k Proglasu…

Partneři

Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.czn

Regiony

Regiony

Akce Proglasu v roce 2019

Zde se můžete podívat, kam se Proglas v tomto roce chystá a co ho čeká.

POMOZTE DOPLATIT Svatomartinské varhany v Třebíči

Trebic varhany

Splacení už funkčních nových varhan můžete podpořit koupí
adopčního certifikátu