Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Gorazd a druhové

Stojí za to zmínit všechna jména dnešních světců – jsou to Gorazd, Kliment, Naum, Angelar a Sáva. Všichni byli žáky svatých Cyrila a Metoděje a všichni byli duchovními velkomoravské církve. S jistotou víme, že sv. Gorazd byl Moravan; právě proto jej sv. Metoděj zvolil za svého nástupce.

Po Metodějově smrti roku 885 se však velkomoravský panovník Svatopluk přiklonil na stranu nitranského biskupa Wichinga (spíše politického exponenta Východofranské říše než pastýře duší) a žáky svatých Cyrila a Metoděje z velké Moravy vyhnal.

Po Svatoplukově smrti (894) však jeho nástupce Mojmír II. požádal papeže Jana IX. o obnovu slovanské církevní struktury a hierarchie. Tak se také stalo – v intencích bul Gloria in excelsis Deo Hadriána II. a Industriae tuae Jana VIII. Novým moravsko-panonským arcibiskupem byl podle všeho právě Gorazd, poslední z uvedených světců. Jeho druhové totiž odešli na jih, kde napomohli šíření křesťanství v bulharském chanátu. Kliment se pak stal biskupem v Ochridu v dnešní Makedonii.

Gorazd však nemohl stát v čele církve na Velké Moravě dlouho. Po roce 906 Velká Morava padá za oběť maďarským nájezdům a Gorazd pravděpodobně odchází – snad do Krakovska, které bylo tehdy součástí velkomoravské říše. Zde se jeho stopy ztrácejí – tedy pro svět, nikoli pro nás, kteří svatým Cyrilu, metodějovi a jejich žákům vděčíme za křesťanství.Svátek slaví Věroslav

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group