Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. prvomučedníci římští

»[Po požáru Říma] se však vzdor lidskému přičinění, vládcově štědrosti a smírným obětem bohům nepřestávala šířit pověst, že požár byl založen na rozkaz. Aby tuto šeptandu zarazil, nastrčil Nero jako viníky a vydal nejpřísnějším trestům ty, které lid pro hanebnosti nenáviděl a nazýval křesťany. Původce jejich jména, Kristus, byl za Tiberiovy vlády popraven Pontiem Pilatem. Vzdor pronásledování se tato zhoubná pověra rozšířila nejen v Iudei, odkud toto zlo vzešlo, ale i ve Městě, kam se ze všech stran stékají nejrůznější krutosti a hanebnosti a docházejí slávy. Nejprve byli tedy zadrženi ti, kteří se přiznali, později jich bylo obviněno nezměrné množství, již nejen ze založení požáru, ale z nenávisti k lidskému rodu. Při hrách byli ve zvířecích kůžích předhozeni psům k roztrhání, ukřižováni nebo sloužili na sklonku dne upalováni jako noční osvětlení. Nero poskytl této podívané své zahrady a pořádal hry, při nichž se v převlečení za vozataje vmísil mezi lidi nebo stál na voze. Pak se začala na základě nových zkušeností oproti spravedlivému rozhořčení pro spáchaný zločin šířit lítost, jelikož nebyli likvidováni pro veřejný užitek, nýbrž pro krutost jednoho člověka.«

(Tacitus: Annales XV,44)

 Svátek slaví Šárka

Toto jméno se vztahuje ke kdysi divokému údolí s kamenitými a skalnatými svahy na severozápadním okraji dnešní Prahy. Budeme-li věřit jazykovědcům, jeho původ je prastarý. Bývá srovnáváno s korsickým slovem sar(r)a, jež znamená horský hřbet nebo návrší, srovnání snese i se španělským sierra nebo albánským sharane, přičemž sh zde čteme jako š.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group