Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Ota

Ota (ve svém rodném jazyce Otto) se narodil ve švábském Mistelbachu kolem roku 1060. Vstoupil do služeb Vladislava I. Heřmana, poslkého panovníka, později se stal dvořanem císaře Jindřicha III. a kancléřem Svaté říše římské. Roku 1102 byl jmenován biskupem v Bamberku, tedy v jednom z nejdůležitějších měst Říše.

Během Otova pontifikátu se význam Bamberku ještě zvětšil, a to právě díky Otovi, který proslul jako misionář, diplomat a politik, a to především ve sporu o investituru. Stál však na císařské straně, proto byl roku 1118 sesazen. Do svého úřadu se vrátil po uzavření Wormského konkordátu roku 1122.

Jako biskup proslul Ota také prostotou a upřímností svého života. Měl na paměti i rozkvět církve, kultury a vzdělanosti. Jako papežský legát působil na misiích v Pomořansku, kde se mu podařilo pokojnou cestou přivést ke Kristu mnoho tamních obyvatel. Byl proto nazýván „apoštolem Pomořanska“. Po svém návratu do Bamberku odsud dále řídil tamní misie a vysílal do ní ze své diecéze kněze.

Ota zemřel 30. června 1139 a byl pohřben v bamberském klášteře sv. Michaela. Kanonizoval jej 50 let poté papež Klement III. Otův společník Adalbert pak dovršil dílo christianizace Pomořanska, které se stalo základnou pro misie dále na východ Pobaltí.Svátek slaví Patricie

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group