Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Valentin; sv. Konstantin-Cyril

Navzdory všemu modernímu balastu a slaďoučce růžovoučkým dekoracím byl svatý Valentin historickou osobností. Nejstarší zprávy najdeme v ediktu z přelomu 5. a 6. století, kde je zmíněno výročí jeho smrti. Z 8. století pochází další dokument, který zmiňuje některé podrobnosti jeho martyria: umučení, noční popravu, pohřeb přičiněním jeho žáků Procula, Epheba a Apollonia, jejich následnou mučednickou smrt a pohřeb. Jiné texty ze století 6. dotvrzují, že svatý Valentin žil v Terni, kde se stal biskupem. Proslavil se svatostí života, láskou k bližním, pokorou, apoštolskou horlivostí a zázraky, které se staly na jeho přímluvu.

Jistý Kratón, učitel řeckého a latinského řečnictví, proto pozval Valentina do Říma, aby uzdravil jeho nemocného syna. Valentin skutečně mladíka uzdravil a obrátil jej na křesťanství. S ním přijala víru celá jeho rodina, Kratónovi studenti Proculus, Ephebus a Apollonius a také syn městského prefekta. Valentin byl proto uvězněn a popraven. Stalo se to 14. února roku 273. Jeho ostatky byly přeneseny do Terni, k 63. milníku Via Flaminia.


Ve světě se slaví sv. Cyril. Bratr sv. Metoděje se narodil se v 9. století v Soluni. Se svým bratrem byli povoláni knížetem Rostislavem k misionářské práci na Moravě. Cyril sestavil slovanskou abecedu, přeložil Písmo svaté do slovanského jazyka. Za pět let jejich působení byla Morava křesťanská. Cyril zemřel 14. února 869 v Římě. Od roku 1980 - patroni Evropy. České země a několi dalších mají výjimku, kvůli příhodnějšímu počasí svátek obou bratrů slaví 5. července.Svátek slaví Valentýn

Toto jméno je latinského původu od slova valere a znamená „zdravý, zdravým kypící“, či dokonce „silný“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group