Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Konstanc z Ankony - sv. Pio z Pietrelciny

»Příkladem, v němž je třeba se vzhlížet a podle něhož je nutno utvářet náš život, je Ježíš Kristus. Ježíš si ale zvolil standartu kříže, a proto také chce, aby všichni jeho následovníci procházeli kalvárskou cestou a nesli na svých bedrech kříž.

Jak nesnesitelná je bolest, když je daleko od kříže. Jak je ale sladká a lehká bolest, která je prožívána blízko Ježíšova kříže.

Když chceme proměňovat lidi, nestačí k tomu, abychom je milovali. Nezbytné je nejprve milovat Boha a oběť. Jak je možné být vřelý pro zemi, když je člověk studený pro nebe?

Drž ve svém srdci Ježíše ukřižovaného a všechny kříže ti pak budou připadat jako růže. Ti, kdo pocítili ostrost trnu na trnové koruně našeho Spasitele, jenž je naší hlavou, pak již necítí žádným způsobem ostatní rány.

Nikdy neustupuj zpět a také nepostávej na cestě vedoucí na Kalvárii tvého života. Ježíš napřahuje ruku, abys nekolísal. Pomyšlení na milost Boží, která nás podepírá, a na odměnu, kterou pro nás Ježíš připravil, to vše musí být naší posilou.«

(Z listů sv. Pia z Pietrelciny)


DUCHOVNÍ DESATERO OTCE PIA

1. Představme si každé ráno Ježíše tichého a pokorného Srdcem jako vzor. V něm buď naše víra, naděje a láska.
2. Duši i obličej stále uchovávejme v jasu, i když jsme sami.
3. Přemýšlejme každého jitra před Bohem, co bychom měli udělat, abychom dali bližnímu útěchu a pomoc.
4. Předvídejme příležitosti při nichž se musíme přemáhat, abychom byli ochotni odpouštět urážky.
5. Buďme shovívaví k nedostatkům i  vadám a uznávejme dobré vlastnosti druhých. Naučíme se tím trpělivě snášet obtíže druhých.
6. Navykněme si laskavým výrazům, pozdravu a úsměvu při setkáních a  jiným formám křesťanské zdvořilosti.
7. Ustupme v nezásadních věcech mínění druhých.
8. Nic nevytýkejme bez přidání laskavého slova.
9. Chovejme se tak, aby si lidé našich ctností vážili, sami se jimi nechlubme. Hlavně neponižujme ty, kteří je nemají.
10. Buďme ochotni žádat o prominutí, když jsme se provinili.

Svatý Pio z Pietrelciny považuje ty, kdo se rozhodnou podle těchto pokynů žít, za své duchovní syny a dcery.


Ranní modlitba Otce Pia

Maria, naše nejsladší Matko a Rodičko Vtěleného Slova,
klečíme zde před Tebou,
když se rozbřeskl nový den, nový velký dar Boží.
Celou naši bytost vkládáme do Tvých rukou a do Tvého srdce,
všechno v nás ať je Tvoje: rozum a vůle, naše tělo i duše.
Svou mateřskou láskou v nás utvářej nový život, život Tvého Ježíše.
Královno nebes, podporuj i sebemenší skutky naše svým mateřským vnuknutím,
dej, aby při mši svaté a neposkvrněné Oběti se staly všechny čistými a Bohu milými.
Dobrotivá Matko, učiň nás svatými,
jak to od nás Pán Ježíš očekává a oč ustavičně toužebně prosí Tvé svaté Srdce!Svátek slaví Berta

Staročeskou podobou tohoto jména je Perchta. Toto jméno německého původu má základ ve staroněmeckém slově berath, jež znamená „zářící“ nebo „skvělá“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group