Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Pavel Miki a druhové

Svatý Pavel Miki se narodil roku 1565 ve slavné japonské křesťanské rodině. Křesťanství přitom přišlo do Japonska pouhých šestnáct let předtím – díky sv. Františkovi Xaverskému. Ve 22 letech vstoupil Pavel Miki do jezuitského řádu a díky svým vynikajícím kazatelským schopnostem se stal jedním z nejvýznamnějších misionářů v Japonsku.

Na rozkaz císaře vypuklo roku 1587 na japonských ostrovech ukrutné pronásledování misionářů. V té době byl zatčen i Pavel a jeho 25 druhů; osm z nich bylo kněžími, sedmnáct jich bylo laiků, japonských františkánských terciářů. Odsouzenci byli dopraveni do Nagasaki, kde byli na návrší probodnuti dvojitým kopím (od boku k rameni) a silně krvácející ukřižováni. Svatý Pavel Miki umíral se slovy: „In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum – do tvých rukou, Pane, odevzdávám svého ducha.“

Nagasaki, místo mučednické smrti Pavla Miki a jeho druhů, se stalo hlavním ohniskem křesťanství v Japonsku.

zdroj: www.jesuit.cz

 Svátek slaví Vanda

Toto jméno je polského původu a jeho význam je dosti nejasný. Nejčastější výklad hovoří o tom, že je snad vytvořeno podle názvu řeky Vandalus. Němečtí jazykovědci však tvrdí, že je zkráceninou jmen začínajících na Wendel. Může jít například o jméno Wendelburg a jiné. Pak by byla Vanda pojmenováním pro Polabskou Slovanku.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group