Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Perpetua a Felicita (Blažena)

»Byli zatčeni mladí katechumeni, Revocatus a Felicitas, otroci, Saturninus a Secundulus. Spolu s nimi také Vibia Perpetua z počestného rodu, vzdělaná žena, ketrá žila v manželství, měla naživu otce, matku, dva bratry, z nichž jeden byl také katechumen, a syna, dosud kojence. Bylo jí přibližně dvaadvacet let. Ona zachytila celý průběh svého utrpení a zapsala jej vlastní rukou.«

Tak je psáno v úvodu spisu Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis – Umučení svatých Perpetuy a Felicity, druhého nejstaršího písemného svědectví o pronásledování křesťanů. Došlo k němu roku 203 v Thuburbo Minus poblíž Kartága, tedy v tzv. Prokonsulární Africe. Podstatnou část tohoto spisu i podle nejnovějších bádání skutečně napsala osobně svatá Perpetua během věznění. Spolu s ní a dalšími katechumeny byl vězněn i katecheta Saturnus, který je ve vězení pokřtil. Perpetua, podle svědectví neznámého autora závěru tohoto spisu, zemřela jako poslední – ne již mezi šelmami, nýbrž rukou gladiátora, který měl raněné mučedníky dobít:

»Někteří už se nehýbali a přijali ránu mečem mlčky; zvláště Saturus, který první šel na smrt a první odevzdal ducha. On také podepíral Perpetuu. Perpetua však, aby dovršila míru svého utrpení, vydala poslední hlas poraěnnými ústy a sama navedla ruku zmateného gladiátora na svou šíji. Jako by tato žena, která se bála jen nečistého ducha, nemohla být zabita, kdyby sama nechtěla.

Udatní a blahoslavení mučedníci! Vskutku byli povoláni a vyvoleni ke slávě našeho Pána Ježíše Krista! On je obdařil takovou slávou a ctí, že nebyli menší než ti, o nichž čteme jako o základech církve, aby tak dosvědčili, že i tyto nové ctnosti jsou dílem jednoho a téhož Svatého Ducha, všemohoucího Boha Otce a jeho Syna Ježíše Krista, jemuž náleží sláva a nezměrná moc na věky věků. Amen.«Svátek slaví Tomáš

Základem jména je syrské tóma nebo teóma, což značí „dvojče“ nebo „blíženec“. Jedná se o velmi oblíbené jméno a v kalendáři je Tomášů hned několik. Nejznámější jsou Tomáš Akvinský (28. ledna), Tomáš Apoštol (3. července) a konečně Tomáš Becket (29. prosince). Znění tohoto jména se u ostatních národů příliš neliší. Ve francouzštině, němčině a angličtině zní shodně Thomas, irsky Tomás, maďarsky Tamás, poněkud odlišné je ruské Foma. U nás asi nejvíce proslavil toto jméno T. G. Masaryk, který má dnes narozeniny.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group