Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Jiří

Svatý Jiří bezpochyby patří mezi nejpopulárnější a nejznámější světce, ačkoli o jeho životě toho s jistotou víme pramálo. Jeho jméno je původu řeckého a doslova přeloženo znamená „Zemědělec“, on sám pocházel z Kappadokie, jeho otec však byl perského původu. Rodiče jej vychovali jako křesťana, stal se vojenským tribunem za vlády císaře Diocletiana. Právě tento císař vydal roku 303 protikřesťanský edikt, na jehož základě byla v celé říši pronásledována církev.

Důstojník Jiří tušil, že se blíží chvíle, kdy bude muset volit mezi poslušností vůči císaři a vůči vlastnímu svědomí. Proto rozdal svůj majetek chudým a potřebným a očekával zatčení. Byl skutečně uvězněn a coby voják nucen k přísaze při římských bozích, zvláště při zbožštělém císaři. Odmítl. Proto byl degradován, uvržen do žaláře, a když se stále odmítl podvolit, byl odsouzen k smrti a popraven stětím. Jeho ostatky byly pochovány v Lyddě (dnešní izraelské město Lod).

Tolik tedy nejstarší údaje o Jiřího životě a smrti; Antonín z Piacenzy kolem roku 570 a Adamnanos přibližně o sto let později dosvědčují úctu k mučedníkům, mezi nimiž zmiňují také svatého Jiří. Již k roku 368 je datován nápis zmiňující „kostel svatých a slavných mučedníků Jiřího a jeho druhů“. Archeologické výzkumy potvrdily, že bazilika nad jeho hrobem byla postavena velice záhy po jeho smrti, za vlády císaře Constantina. Během celého středověku byla cílem mnoha poutníků.

Svatý Jiří je velice ctěn na křesťanském východě i západě; stal se patronem Anglie, Španělska, Portugalska, Litvy, řady měst a míst. Jako vzor rytířství jej ctili rytíři, v současnosti je patronem skautů.Svátek slaví Jiří

Dnešního dne má v občanském i v českém církevním kalendáři svátek Jiří. Den po sv. Vojtěchu se tak opakuje nezvyklá shoda obou kalendářů; v římském kalendáři však měl Jiří svůj svátek již včera. Základem jména je řecké slovo geórgós, jež znamená „zemědělec“. Stejně jako český překlad jména můžeme i řeckou variantu dále dělit: gé znamená „země“, druhá část souvisí se slovem ergon, tj. „dílo“ nebo „práce“. Je to jméno celosvětově velmi oblíbené a existuje v mnoha národních variantách. Německy a dánsky zní Georg, anglicky, francouzsky a holandsky zase George, italsky Giorgio, španělsky Jorge či Jorje. V Irsku bychom nalezli Sheoirse a ve Švédsku Görana, v Maďarsku Györge. Našemu Jiřímu jsou bližší polský Jerzy, ruský Jurij anebo slovenský Juraj. Jiří zkrátka patří celému světu.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group