Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Dismas

Tradice dává jméno Dismas lotrovi po pravici, který byl ukřižován spolu s Kristem.

»Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“
Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“«

(Lk 23,39–43)

 Svátek slaví Marián

V občanském kalendáři slaví dnes svůj svátek Marián, což je mužské jméno odvozené od Marie. Toto rozšířené jméno má svůj původ až ve starém Egyptě. Již sestra Mojžíšova nesla jeho ženskou variantu, která znamenala „milovaná od Boha“. Za časů Ježíšových mělo význam „paní“, ale také se objevovalo vysvětlení, že znamená „kapka moře“. Tak vzniklo latinské spojení stilla maris, ze kterého chybným opisem povstalo spojení stella maris, „hvězda mořská“. Jsou ještě další výklady, které Marii vykládají jako „prosebnici“, „hořkou“, ale také jako „krásnou“. Stačí si jen vybrat.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group