Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Antonín Veliký

Svatý Antonín je jednou z nejvýraznějších postav v celých dějinách církve. Narodil se kolem roku 250 v bohaté egyptské rodině – Egypt byl tehdy ještě křesťanskou zemí – a podle tradice se dožil více než sta let.

Po rodičích spolu se sestrou zdědil veliký majetek. Jednou však vstoupil do kostela a slyšel čtení z evangelia:

»Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!« (Mt 19,21)

Antonín zatoužil zcela následovat Krista sebezápory, modlitbou a rozjímáním Božího slova. Proto vyplatil své sestře náležitý podíl, skutečně rozdal svůj majetek potřebným a odešel na poušť, kde žil jako poustevník; následoval tak příklad svatého Pavla z Théb jehož svátek jsme oslavili předevčírem.

Brzy k němu začaly přicházet zástupy lidí prosících o radu. Našlo se také množství těch, kteří chtěli žít podobně jako on – mnoho mladých mužů odešlo do pouště a stalo se poustevníky. Tak vlastně sv. Antonín položil základy budoucím řeholním společnostem.Svátek slaví Drahoslav

O tom, že jde o velice staré slovanské jméno, svědčí skutečnost, že je najdeme i v jihoslovanských jazycích a ve starší polštině. Ve staročeštině existuji i varianty Drahoš a Drahoň, jejichž obdobou je bulharský Drago či Dragan.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group