Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa

»Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.«

(Flp 2,6–11)

 


 

Svatá Jenovéfa – ve Francii zvaná Geneviève – se narodila roku 423 v dnešním Nanterre. Již jako šestnáctiletá se rozhodla patřit jedině Bohu, kterému se zaslíbila.

Roku 451 oblehli Hunové galořímské město jménem Lutetia Parisiorum (dnešní Paříž). Jenovéfa, která tam tou dobou pobývala, nepřestávala povzbuzovat obránce a dodávat jim odvahu. Vybízela obyvatele města, aby před Huny neutíkali, i když obránci ztráceli poslední zbytky kuráže.

Traduje se, že tehdy řekla: „Ať si muži utečou, jestliže chtějí, jestliže už nejsou schopni bojovat. My ženy budeme prosit Boha, dokud nás nevyslyší.“ A skutečně po čase Attila od Lutetie odtáhl a město bylo svobodné.

Svatá Jenovéfa zemřela v Paříži roku 512. Až do Velké francouzské revoluce zde byly uctívány její ostatky a stále je vzývána jako patronka Paříže.Svátek slaví Radmila

V občanském kalendáři má dnes svátek Radmila či Radomila. Toto jméno je ženským protějškem staročeského mužského jména Radomil. Je slovanského původu, znamená „rozradostňující a milá“. Někteří badatelé se domnívají, že obdobou Radomily je latinské jméno Gaudencia, jež pochází z latinského slovesa gaudere, „radovat se“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníHudební siesta
Skladba: Malíř Mathis (1934) - Versuchung des heiligen Antonius; Autor: Hindemith Paul; Dirigent: Decker Franz-Paul; Soubor: Novozélandský symfonický orchestr
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Odpolední proud
14:00Hudební kompas
14:30Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Křesťanská píseň

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group