Často se ptáte - odpovědi

1. Jak mohu zachytit vysílání Proglasu?

 1. radiopřijímačem s rozsahem VKV (většinou značeno FM) 87.5-108MHz z některého z našich 15 pozemních vysílačů - FM vysílače
 2. radiopřijímačem s rozsahem VKV (většinou značeno FM) 87.5-108MHz z rozvodu kabelové televize (informujte se u svého poskytovatele zda a na jakém kmitočtu je Proglas zařazen)
 3. digitálním satelitním přijímačem DVB-S2 v celé střední Evropě - satelit Astra 3B
 4. pomocí PC se zvukovou kartou a internetovým připojením po celém světě - poslech přes internet
 5. přijímačem digitálního pozemního vysílání DVB-T na území celé ČR.
 6. přijímačem digitálního rozhlasového vysílání (DAB) v Příbrami, Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Brně, na Karlovarsku, Ústecku, Hradecku a na Ostravsku.

2. Jak mohu zlepšit kvalitu signálu přijímaného z VKV vysílače?

VKV anténou umístěnou na střeše či půdě. Signál je od antény sveden koaxiálním kabelem. V české obchodní síti je asi 5 druhů antén s různou směrovostí a ziskem v rozpětí 200-1000 Kč. Další možností je použít jiný způsob příjmu (viz. výše)

3. Jak připojím koaxiální kabel od antény nebo konektoru R kabelové televize, když můj přijímač nemá konektor pro připojení vnější antény?

Ke KAŽDÉMU radiopřijímači lze koaxiální kabel připojit tak, že jeho středový vodič vodivě spojíme (omotáním, pájením, přišroubováním, …) s výsuvnou prutovou anténou, kterou potom zasuneme. Pokud přijímač nemá výsuvnou anténu (radiobudíky a některé levné hifivěže), má místo toho kus drátu, který jako anténa slouží a k tomuto drátu středový vodič koaxiálního kabelu připojíme. Druhý vodič (opletení, stínění) na straně radiopřijímače nikam nepřipojujeme, ani nesmí být vodivě spojen se středovým vodičem. V případě instalace antény je vhodné se poradit s nějakým radioamatérem v místě Vašeho bydliště.

4. Lze stahovat pořady vystavené v Archivu pořadů?

Není to možné kvůli autorským právům. Pořady v Achivu jsou určeny pouze pro poslech. Soubory jsou na serveru uloženy ve streamu. Je ale možné si při poslechu daný pořad na disk ukládat pro osobní potřebu – za osobní potřebu lze považovat výlučně užití pro potřebu fyzické osoby (§ 30 Autor. zákona dovoluje pro svou osobní potřebu zhotovit záznam bez souhlasu autora). K tomu je třeba si na počítač nainstalovat příslušný software. Doporučujeme Audacity - freeware, Harddisk Ogg 2.52 - freeware. Velký přehled dalšího software pro nahrávání naleznete na technet.idnes.cz. Tento SW můžete využít i pro přímé nahrávání živého vysílání na internetu.

5. Proč nejsou v audioarchivu celé mše svaté od začátku až do konce?

Mše svatá není pořad. Je to přenos liturgie, která je slavena na konkrétním místě tamější křesťanskou komunitou. Přenesením zvuku chceme umožnit lidem, kteří se z vážných a spravedlivých důvodů nemají možnost eucharistie účastnit, aby měli alespoň nějaký duchovní užitek z přenášené bohoslužby. Proto do archivu vystavujeme evangelium a promluvu kněze, nikoliv celou mši svatou.

6. Jakým způsobem je prováděn přenos mše svaté z kostelů?

Všude se používá stejná technologie: TCP/IP. Pouze v případě Augustina se jedná o přenos po lokální síti, v ostatních případech přes internet. Používáme kódování ve formátu AAC+ a mp3PRO s datovým tokem 48 - 128kbps. Je to výsledek kombinace potřebných začátků bohoslužeb, ochotný kněz slušné kazatelské úrovně, jakás takás návštěvnost všednodenních bohoslužeb, internet v kostele. Co je třeba: internet – min. 128kbps upload, počítač se zvukovou kartou a přenosovým SW, hlukový mikrofon (aby byl slyšet i lid), malý mixážní pult. Podstatné je know-how, to jest domluva, vytrvalost, pružnost při nenadálých událostech, stabilita spojení, ochota farníků i posluchačů (něco to stojí). Víte-li o podobné možnosti v některé farnosti, napište prosím do redakce na ~.qk1196LTCB55b7%5pJ.

Lokální síť do Augustina (5G WiFi) se také využívá  při modlitbě RCH, VCH ve verzi fara-režie moderátor a dále pro VoIP telefonii na faru a do sakristie. 

7. Jaké má rádio Proglas cíle a priority?

Proglas je stanicí pro celou rodinu, stavící na křesťanských základech. Je médiem, které vzdělává, informuje, povzbuzuje, dává oddechnout, nabízí společenství lidí, kteří se modlí, lidí dobré vůle.

8. Jací a kdo jsou posluchači Radia Proglas (věkové skupiny)?

Proglas je rodinnou rozhlasovou stanicí, vysílání je určeno pro všechny věkové kategorie. Typickým posluchačem je školák, maminka na mateřské, senior, nemocný člověk, člověk osamělý.

9. Programy, které Proglas vysílá: Jakého jsou typu a jaký mají pastorační účinek?

 1. Radio Proglas nevysílá reklamy.
 2. Radio Proglas nabízí ve svém vysílání prostor křesťanským církvím.
 3. Podíl mluveného slova neklesá pod 35 %.
 4. Podíl kulturních pořadů neklesá pod 7 % slovesných pořadů.
 5. Podíl pořadů pro děti a mládež neklesá pod 6 % slovesných pořadů.
 6. Podíl vážné hudby neklesá pod 16 % hudební produkce.
 7. Podíl folklórní hudby neklesá pod 6 % hudební produkce.
 8. Každý pracovní den se vysílají zprávy z pokrytých regionů.
 9. Projev moderátorů je kultivovaný a spisovný.
 10. Vysílatel dodržuje průhlednost hospodaření a majetkových poměrů.

Proglas vysílá 24 hodin denně; ne 34 %, ale zhruba polovinu tvoří slovo, polovinu hudba. Odpověď na pastorační účinek je složitější a přesahuje rámec této stránky.

10. Kolik je v Česku radií a na kterém místě se radio Proglas drží v poslechovosti?

V Česku je cca 87 rozhlasových programů (9/2008), Proglas je setrvale uprostřed žebříčku poslechovosti. To představuje dlouhodobě cca 80.000–110.000 posluchačů, kteří si stanici naladili v posledních 7 dnech (WR – weakly reach).

11. Jaké má Proglas pokrytí v celé ČR?

Proglas vysílá na území ČR z 15 FM vysílačů v pásmu VKV, tedy 87,5–108 MHz; z těchto vysílačů jsou dva velmi silné, tři středně silné a deset vysílačů je nízkovýkonových vysílačů. Oficiální pokrytí je kolem 30 %, neoficiální až 60 % území (uspokojivý, ale nezaručený příjem). Pokrytí doplňuje satelitní vysílání zachytitelné ve většině střední  Evropy a také vysílání po internetu. Celoplošně je možné přijímat také pomocí televizorů a set-top boxů v systému DVB-T. V některých regionech vysílá Proglas v systému DAB.  Proglas na VKV není celoplošné rádio.

12. Jak je Proglas financován a má finanční potíže?

Proglas je financován převážně svými posluchači (dary tvoří přes 95 % ročních příjmů; za rok dobrovolně přispěje asi 21 000 posluchačů - přátel cca 45 000 platbami), zbytek příjmů tvoří granty, sponzorské příspěvky a vlastní aktivity.

Pracovníci v Proglasu mají platy mírně pod mediánem při nadprůměrném dosaženém vzdělání, Proglasu chybí peníze na obnovu technologie (amortizace, odpisy) a také hotové peníze jako kapitál pro rozvoj nastupující digitalizace. Obecně se však jedná o stabilně vyrovnaně hospodařící subjekt, o instituci, která nemá dluhy a která plní své závazky.

13. Co má obsahovat žádost o odvysílání blahopřání?

Podrobný návod, jak sestavit žádost o odvysílání blahopřání, najdete na našich stránkách – blahopřání.

14. Potřebuji k poslechu Proglasu speciální přijímač?

Ano i ne. Na území Česka je patnáct FM vysílačů Proglasu, to jsou takové, jejichž signál zachytíte na obyčejný radiopřijímač. V některých regionech proglas vysílá v systému DAB, pro jehož příjem je nutný DAB přijímač. Cena těch nejlevnějších se pohybuje kolem 1000 Kč. V celé zemi je pak k zachycení program Proglasu z družice Astra 3B; pro ten je třeba pořídit soupravu v ceně asi 2600 Kč, která sestává z satelitního digitálního přijímače DVB-S2, z parabolické antény s konvertorem a držákem a kabel. Anténu si upevníte sami nebo si ji necháte firmou připevnit na zeď nebo na střechu a nastavit směrem k jihu. Kdo jste uživateli kabelových rozvodů, do kterých provozovatel Proglas zařadil, použijete obyčejný FM přijímač, přičemž jeden konec kabelku vede ze zdířky R krabice ve zdi, druhému odříznete koncovku a střední vodič omotáte kolem zasunutého konce prutové antény. Další možností je digitální zemské vysílání DVB-T, které je již také „celoplošné“. Celosvětově je vysílání Proglasu dostupné prostřednictvím internetu.

15. Firma radiotelevizních služeb u nás mi nabídla zřízení příjmu za 5000 Kč. Je to moc nebo málo?

Je to mírně výš, než je nutné. Komplet (přijímač, parabola, konvertor, výložník, kabel, konektory, aktivní repro) vyjde na asi 2600 Kč. Firma vám může snížit cenu, pokud to je s montáží; ta trvá do 2 hodin, tedy cca 700 Kč plus cestovné.

16. Co vše lze na „vaší“ Astře 3B (23,5º E) zachytit?

Aktuální seznam programů: televize, rádia.

17. Stačí mi pro nastavení příjmu z Astry 3B údaj 23,5°?

Nestačí. Potřebné parametry jsou:
Poloha: 23,5° východně
Kmitočet: 11973 MHz
Polarizace: vertikální
Symbolová rychlost: 29900 kSymb/s
Kontola chyb FEC: 2/3
Vysílací norma: DVB-S2
Průměr paraboly: minimálně 60 cm

Návod pro nastavení satelitního příjmu naleznete zde.

18. Stále častěji se setkáváme s dražší nabídkou kompletu. Opravdu není třeba?

Opravdu není. Někdy za to ani montážní a prodejní firmy nemohou, i když je jasné, že z dražší zakázky bude pravděpodobně vyšší marže. Psychologicky mají problém s tím, že drtivá většina zákazníků si pořizovala satelitní příjem, aby měla další desítky nebo stovky programů, mnohé z nich různými způsoby kódované. A tady je najednou zákazník, který chce pouze nekódované programy – Proglas, ale i Noe a Lux. Takže znovu opakujeme: Stačí vám nejjednodušší přijímač v ceně kolem 1500 Kč, nemusí obsahovat žádný dekodér (IR neboli Irdeto), není třeba žádná dekódovací karta (Skylink, M7). K tomu potom parabola a další součásti, takže výsledná cena bez montáže nemusí překročit 3000 Kč.

Co se týká ceny montáže, ta závisí na počtu ujetých kilometrů technika tam a zpátky, odhadem 6,50 Kč/km. Dále za čas strávený prací: Středně složitá instalace na parapet by mohla trvat kolem dvou hodin práce. Rozumný montér neúčtuje přes 300 Kč/hodinu.

Takže teď sedněte – počítejte – a jednejte. Těšíme se na nové posluchače a diváky!

19. Když přispěji darem, bude odpočitatelný ze základu pro výpočet daně?

Ano: Dárce příspěvku na Nadační fond Radia Proglas tuto úlevu od státu dostává automaticky, příspěvek na konto Telepace s.r.o. (Tv Noe) je odpočitatelný také. Český právní řád totiž sice na jedné straně (231/2001 Sb.) vyžaduje, aby společnost provozující vysílání byla zapsaná do obchodního rejstříku, na druhé straně umožňuje založit obchodní společnost za jiným účelem, než je dosahování zisku.

20. Proč jsem nedostal výhru?

Aby bylo možné vám doručit výhru v soutěži, je nutné abyste k vaší odpovědi vždy uvedli následující údaje:

 • kdo vyhlásil soutěž
 • kdy a ve kterém pořadu soutěž proběhla
 • kontakt na vás

21. Proč nejsou na Proglasu přenášeny mše svaté každý den?

Mše svaté jsou na Proglasu přenášeny v úterky, čtvrtky, pátky a neděle, a – pokud je nějaký významný svátek – také v jiný den. Mimo tyto dny se v obvyklou večerní hodinu modlí růženec. Důvody, proč není mše svatá zařazena každý den, jsou především dva:

Ve skladbě programu se Proglas snaží o vyváženost modlitby, vzdělávacích pořadů, písní i jiných pořadů. Toto schéma je výsledkem poměrně dlouhého vylaďování za pomoci posluchačů. Pokud bychom každý den přenášeli mši svatou, na růženec by zůstal jen noční čas – od půl jedenácté – kdy se modlívá živý růženec.

Proglas se ve vysílání snaží doprovázet život běžných současných křesťanů. Každodenní účast na mši svaté je bezpochyby velmi krásná a je to i ten nejcennější čas, přesto však u většiny křesťanů, kterým chceme být nablízku, nebývá běžná.

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group