Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Vojtěch, sobota Velikonočního oktávu

Sv. Vojtěch se narodil matce Střezislavě kolem roku 956 na slavníkovském hradě Libici. Otec Slavník pocházel z vedlejší větve přemyslovského rodu a zaujímal proto významné místo v družině Boleslava I., dotvářejícího právě v této době říši českých Boleslavů sahající od Čech přes Slezsko, Moravu, severozápadní Slovensko a Krakovsko až na západní Ukrajinu do povodí řek Bug a Styr.

Vojtěch, předurčený k duchovní dráze, studoval v letech 972–981 ve škole při magdeburské katedrále. Po návratu do Čech působil jako klerik při pražském kostele a po brzké smrti prvního pražského biskupa Dětmara byl v roce 982 na Levém Hradci zvolen biskupem. Biskupský úřad pak přijal z rukou císaře Oty II. v roce 983 ve Veroně, kde mu mohučský arcibiskup Willigis udělil zároveň biskupské svěcení.

Dvakrát, v letech 988–992 a 994–996, pobýval v Římě v klášteře sv. Alexia a Bonifáce na Aventinu, kde se stal v roce 990 mnichem. V roce 993 založil s podporou knížete Boleslava II. na Břevnově první mužský klášter v českých zemích. V roce 997 podnikl misijní cestu do Prus, kde 23. dubna zemřel mučednickou smrtí.

(zdroj: http://www.apha.cz/sv-vojtech/)

K tisícímu výročí mučednické smrti bylo také uzavřeno Desetiletí duchovní obrody národa:

»V Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném je všechna naděje. A to i tam, kde člověk nedosáhne okamžitého úspěchu, jak to vidíme na světci, který stojí na vrcholu Desetiletí – biskupu Vojtěchovi. Tisíc let od jeho smrti je velmi výmluvným důkazem toho, jak vypadá cesta s Kristem a jak vypadá cesta bez něho.«

(z listu biskupů k 10. roku Desetiletí duchovní obnovy národa
a 1. roku přípravy na Jubileum roku 2000)

 Svátek slaví Vojtěch

Dnes se shoduje občanský i církevní kalendář na tom, že svátek má Vojtěch. Toto jméno znamená, že jeho nositel „přináší útěchu a posilu vojsku“. Jedná se o jméno čistě slovanské. Někdy se uvádí, že německou obdobou je Adalbert. Toto jméno však vychází ze starogermánského Adal-beraht, což znamenalo „skvělý původ“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníKomorní hudba
Skladba: Klavírní sonáta č. 2 gis-moll op. 19 (1896) - Andante; Autor: Skrjabin Alexandr Nikolajevič; Sóla: Richter Svjatoslav - klavír
02:00Uši k duši (Rádio 7)
02:15Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:59Písně
05:00Varhanní hudba
05:30Knihovnička

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group