Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Benedikt Aniánský

První velký otec mnišského života z germánského kmene, předchůdce clunyjské reformy se narodil roku 750 ve vznešené vizigótské rodině v dnešní jižní Francii; původně se jmenoval Witiza. Byl poslán na studia ke dvoru franského krále Pipina Krátkého, později vstoupil do armády Karla Velikého, v níž bojoval v Itálii proti Langobardům. V boji u Ticina nasadil vlastní život ve snaze zachránit svého bratra, avšak neúspěšně.

Tato událost zcela změnila Witizův život. Vrátil se do Franské říše a vstoupil do kláštera sv. Sequana blízko Dijonu, kde přijal jméno Benedikt. Po čase se zde stal opatem, bratři se však odmítali podrobit jeho přísným nárokům na klášterní život. Proto z kláštera odešel a založil nový v Aniane blízko dnešního Montpellieru.

Nová klášterní komunita vzkvétala. Po smrti Velikého se Benedikt stal rádcem jeho nástupce, císaře Ludvíka Pobožného. Poslední léta svého života strávil v opatství Inden (dnešní Cornelimünster) blízko císařského sídla Aquisgrana. Zde také roku 821 zemřel.Svátek slaví Slavěna

Toto staročeské jméno znamená buď „Slovanka“, nebo „ta, která je slavena“. Dříve bylo poměrně často užíváno, přeneslo se dokonce i do ostatních jazyků. U nás existuje mnoho domácích podob, od Slávy a Slávky až k Věnce. Je zajímavé, že Němci toto jméno přijali také a používají je ve tvaru Slavka.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group