Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Jan Sarkander

Svatý Jan Sarkandr byl zatčen a mučením nucen k výpovědi; v takových případech by člověk byl schopen říci i to, co neví – jedině tak mohl doufat, že se jeho utrpení zkrátí či zmírní. Protože se však sv. Jan zachoval – dnes bychom řekli „nepragmaticky“, a odmítl prozradit zpovědní tajemství, musel snášet mučení v plné míře – podle soudních záznamů značně kruté i na tehdejší dobu.

Očití svědkové uváděli, že v dobách mezi jednotlivými etapami mučení se sv. Jan Sarkandr v cele modlil breviář, a protože vzhledem ke svému zmučenému tělu nemohl jinak, obracel stránky breviáře jazykem.

Jak často odkládáme modlitbu na jindy (většinou na neurčito) – protože nemáme dostatek času, vnitřní dispozice, elánu, chuti, zbožných myšlenek – nebo se nám prostě a jednoduše nechce, že? Sv. Jan měl ideální příležitost modlitbu breviáře vypustit, a to ze zcela objektivních příčin; nikdo by mu nemohl nic vyčítat. On to však neudělal.

Ptáme se proč? Jemu totiž modlitba stála za to – i za námahu, vypětí sil a tělesné utrpení, které s ní v tu chvíli bylo spojeno. Jeho postoj je pro nás, pro mě svědectvím, že modlitba má cenu, nepředstavitelnou hodnotu.Svátek slaví Radoslav

V občanském kalendáři má dnes svůj svátek Radoslav. První složkou jména je „rád“, což jistě není třeba vysvětlovat. Jméno ale také může pocházet od starého slovesa radět, „starat se“. Druhá část se vztahuje ke slovu „slavit“, takže Radoslav buď „rád slaví“, nebo je „dobrým rádcem“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001