Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Frumencius

Svatý Frumentius se narodil v Tyru na samém počátku 4. křesťanského století. Byl ještě mladík, když jej na cestě do Indie u západních břehů Rudého moře zajali piráti. Prodali jej etiopskému králi do otroctví. Sloužil mu poctivě a věrně, prokázal mu cenné služby a získal si oblibu u krále i celého dvora. Proto král rozhodl, že po jeho smrti se Frumentius může svobodně vrátit do své vlasti, bude-li chtít.

Po králově smrti se Frumentius stal regentem, jelikož dědic trůnu byl ještě malý chlapec. Frumentius jeho jménem vládl spravedlivě a byl princi i dorbým vychovatelem. Když pak následník dorostl do věku, kdy se mohl ujmout vlády, viděl Frumentius, že on i celá země je ochotná přijmout křesťanství.

A tak se Frumentius rozhodl místo návratu domů zasvětit zbytek života hlásání evangelia v Etiopii. Odešel do Alexandrie, kde popsal situaci v zemi tamnímu patriarchovi, kterým tehdy byl sv. Athanasius. Ten přijal Frumentiovu zprávu s nadšením. Vysvětil jej na biskupa a poslal jej zpět do Etiopie s dalšími spolupracovníky. Až do své smrti roku 360 působil Frumentius v této zemi, kde jej nazývali „abuna Salama Kesetie Berhan – pokojný otec, který odhalil světlo“. Jemu vděčí Etiopie za to, že je až dosud křesťanskou zemí.Svátek slaví Šarlota, Zoe

Zastavme se nejprve u Zoe. Toto překrásné jméno znamená „život“, neboť jeho základem je řecké slovo zóé.

Druhou oslavenkyní je Šarlota nebo také Charlota (fr., angl., něm., hol., nor. Charlotte, jiné varianty se objevují i v dalších jazycích). Česky bychom řekli Karla, neboť se skutečně jedná o francouzský ženský protějšek jména znamenajícího „svobodný“ a přeneseně i „král a vladař“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group