Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Márius a Marta a jejich synové

Marius a Marta pocházeli z Persie a na počátku 4. století odešli do Říma, aby tam vzdali úctu ostatkům mučedníků. S nimi odešli také jejich synové Audifax a Abakus. V Římě se připojili ke knězi Janovi a účastnili se s ním pohřbu desítek mučedníků u via Salaria – byly to oběti Diocletianova pronásledování.

Tato mimořádná událost nemohla ujít veřejné pozornosti; Marius, Marta a jejich synové byli záhy zatčeni a předvedeni před soud. Prefekt Flavianus je podle císařských ediktů vyslechl a vyzval k obětování státním božstvům. Odmítli. Byli proto odsouzeni k trestu smrti stětím. Marius a jeho synové byli popraveni u via Cornelia, Marta na místě zvaném „in Nympha“.

Jejich ostatky pak pohřbila Římanka jménem Felicitas na svém pozemku v blízkosti via Cornelia. Když pronásledování pominulo, vyrostl na místě jejich mučednické smrti kostel, který se záhy stal cílem četných poutníků.

»Píšu vám, milé děti, protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo jméno. Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládeži, protože jste přemohli zlého ducha. Napsal jsem vám, děti, protože jste poznaly Otce. Napsal jsem vám, otcové, protože jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládeži, protože jste silní a Boží slovo zůstává ve vás a protože jste přemohli zlého ducha.«

(1 Jan 2,12–14)

 Svátek slaví Doubravka

V občanském kalendáři má dnes svátek Doubravka. Toto jméno je bezesporu slovanského původu a patrně souvisí s podstatným jménem doubrava, což je jiné označení pro „dubový háj“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group