Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Rajmund z Peňafortu

Svatý Rajmund pocházel z Katalánska, narodil se cca roku 1175 na zámku Peñafort v blízkosti Barcelony. Studoval v Bologni, kde se také stal profesorem kanonického práva. Působil také jako kanovník u katedrály v Barceloně. Na přání Petra Nolaska sestavil v roce 1222 stanovy pro nově zakládaný řád, jehož posláním bylo vykupovat křesťany z muslimského zajetí.

V Barceloně se také setkal s dominikány a po tomto setkání se rozhodl pro vstup do jejich řádu. Pro svůj věhlas byl povolán papežem Řehořem IX. do Říma, kde shromáždil všechny papežské listiny a dekrety a stal se tak autorem první učebnice církevního práva. Po smrti Jordána Saského byl zvolen roku 1238 generálem řádu. Během svého dvouletého úřadu uspořádal stanovy řádu po stránce právnické. Roku 1240 se úřadu vzdal a žil pak ještě dlouhou dobu v Barceloně. Zde také také 6. ledna 1275 zemřel. Kanonizován byl roku 1601.



Svátek slaví Vilma

V občanském kalendáři má dnes svátek Vilma, ale také Vilemína a Viléma. Jméno má německý původ a je ženským protějškem Viléma. Hovoří, jak už to tak u německých jmen bývá, bojovnou symbolikou. Znamená asi tolik, že „mou helmicí či ochranou je má vůle nebo přání“. Snad by se tedy dalo říci, že Vilma je žena, která má pevnou vůli a udělá jen to, co si přeje ona sama.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group