Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Eulogius z Cordoby

Svatý Eulogius je snad nejvýznamnější postavou mezi cordobskými mučedníky. Svou víru v Krista dosvědčil největší obětí, totiž prolitím vlastní krve velký počet křesťanů v Cordobě a jejím okolí. Toto důležité andaluské město dobyli na Vizigótech Arabové roku 771, do křesťanských rukou se vrátilo až roku 1236 za vlády Ferdinanda III. Kastilského.

Je fakt, že celá doba islámské nadvády nad Pyrenejským poloostrovem nebyla nepřetržitou dobou krvavé perzekuce. V některých dobách se arabští vládcové spokojili s tím, když křesťané platili „daň z jiné víry“ a zřekli se veškerých vnějších projevů svého vyznání. Tento stav náboženského zimního spánku však nemohl uspokojit ty, pro něž křesťanství nebylo jen koníčkem pro volný čas, ale především způsobem a smyslem života. Začalo se tedy formovat hnutí odporu, na něž islámský stát reagoval pronásledováním.

V čele odporu také v polovině 9. století stanul Eulogius, cordobský kněz, který byl také zvolen biskupem. Protože nebyl ochoten, ba schopen smířit se s naprostou pasivitou svých souvěrců, vystoupil otevřeně ve svých promluvách a spisech na obhajobu křesťanství. Tím se nevyhnutelně dříve či později musel dopustit oné politické nekorektnosti, kterou islámské právo nazývá urážka koránu, a byl uvězněn, dříve než mohl přijmout biskupské svěcení a ujmout se svého úřadu. Ještě ve vězení se s velkou horlivostí věnoval povzbuzování svých spoluvězňů a připravoval je na mučednickou smrt. Té se sám dočkal 11. března roku 859, kdy byl sťat. Splnilo se mu tak jeho přání dosvědčit víru v Krista vlastním životem.Svátek slaví Anděla

Význam jména Anděla je natolik jasný, že snad nepotřebuje hlubšího vysvětlení. Základem je řecké slovo angelos, což znamená „boží posel“ a jedná se o překlad hebrejského mal-ách. Jde tedy o jméno prastaré.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group