Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard

Svatý Eusebius pocházel ze Sardinie, vyrostl v Římě a přijal zde také svěcení. Cca roku 340 se stal biskupem v severoitalském městě Vercelli. Kladl odpor tehdy módnímu arianismu, proto byl roku 355 poslán do vyhnanství na Blízký východ. Po 6 letech se směl vrátit a působil ve své diecézi až do své smrti roku 370.

Petru Julienu Eymardovi se jednou zdál sen, v němž mu Panna Maria řekla: „Snad každá událost a každé tajemství života mého Syna má svůj vlastní řád nebo kongregaci, jen to nejvzácnější – Eucharistie – nemá žádnou.“ Byl to pro něj impuls k založení kongregace Nejsvětější svátosti – eucharistiánů.
A co my? Není pro nás někdy Eucharistie odsouzena k zevšednění, nebo dokonce k zapomnění?Svátek slaví Gustav