Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Řehoř Barbarigo

Řehoř Barbarigo se narodil roku 1625 v Benátkách v rodině diplomata. Jeho otec také s ním pro diplomatickou dráhu počítal a nechal jej vystudovat právo na univerzitě v Padově, Řehoř se však chtěl stát knězem. Také se jím stal, byl vysvěcen na sklonku roku 1655. Papež Alexandr VII. jej povolal do Říma, kde se Řehoř věnoval všem, které postihla morová epidemie. Když pak mor odezněl, byl Řehoř Barbarigo jmenován biskupem v Bergamu.

Svatý Řehoř se nejprve zdráhal tento úřad přijmout; prosil, aby mu bylo dovoleno nejprve slavit mši, při níž bude prosit o dar rozlišení. Při této mši rozeznal Boží vůli – jmenování tedy přijal a roku 1657 byl vysvěcen na biskupa.

Ve své diecézi požehnaně působil, dokud nebyl na krátký čas odvolán do Říma jako papežský poradce. Zde také obdržel kardinálskou hodnost. Po čase byl jmenován biskupem v Padově. V Padově neúnavě a požehnaně působil následujících 33 let až do své smrti 17. června 1697.Svátek slaví Adolf

V občanském kalendáři dnes slaví svůj svátek Adolf. Jméno má svůj původ ve staroněmeckém Athalwolf a Athaulf. V první části jména vidíme slovo adal, což znamená „ušlechtilý“, ve druhé wolf – „vlk“. Adolf je tedy „ušlechtilým vlkem“. Ženským protějškem tohoto jména jsou Adolfa, Adolfína a také Adina, i když u posledně jmenované se jazykovědci domnívají, že může mít i samostatný hebrejský původ. V tom případě by její význam odpovídal českému „citlivá a jemná“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group