Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Cyril Jeruzalémský

Cyril se narodil roku 315 v Jeruzalémě a dostalo se mu té nejlepší formace, která tvořila základ jeho křesťanského života, soustředěného na studium Bible. Byl vysvěcen na kněze biskupem Maximem, po jehož smrti či odstoupení z úřadu mu vlivný metropolita Cesareje Palestinské, semiariánský biskup Acacius, udělil biskupské svěcení v přesvědčení, že v něm má spojence. Proto byl podezříván, že se stal biskupem v důsledku svého příklonu k arianismu.

Ve skutečnosti se však Cyril velice záhy dostal s Acaciem do sporu nejen na poli věroučném, ale také ve věci jurisdikce, protože Cyril požadoval autonomii vlastního stolce ve vztahu k caesarejskému metropolitovi. Během dvaceti let Cyril zakusil trojí vyhnanství: první roku 357, kterému předcházelo sesazení Jeruzalémským synodem, druhé roku 360 přičiněním Acacia a třetí, nejdelší roku 360 zásahem semiariánského císaře Valenta. Teprve po císařově smrti roku 378 se mohl Cyril znovu definitivně ujmout svého úřadu a vnést mezi věřící jednotu a pokoj.

Ve prospěch jeho pravověrnosti, zpochybňované některými soudobými prameny, hovoří jiné stejně tak starobylé prameny. Nejspolehlivějším z nich je synodální dopis z roku 382, napsaný po Konstantinopolském ekumenickém koncilu (381), na kterém se Cyril významně podílel. V tomto dopise adresovaném římskému papeži východní biskupové Cyrilovi oficiálně přiznávají tu nejvyšší míru pravověrnosti, legitimitu jeho biskupského svěcení a zásluhy jeho pastorační služby, která se končí jeho smrtí v roce 387.

»Upadl jsi do sítí Církve (srov. Mt 13,47). Nechej se tedy chytit živý a neutíkej, protože Ježíš tě chce chytit na svou udici, aby ti dal nikoli smrt, ale vzkříšení, které po smrti následuje. Musíš totiž zemřít a vstát z mrtvých (srov. Řím 6,11.14)… Zemři hříchu a ode dneška žij pro spravedlnost.« (Procatechesi 5)

zdroj: www.radiovaticana.cz

 Svátek slaví Eduard

Jméno Eduard/Edvard vzniklo z anglosaského Éadweart, což označovalo člověka, jenž „stojí na stráži a hlídá štěstí“ neboli, jak se lidově říká, „drží štěstí na vartě“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group