Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Anselm

Svatý Anselm, světec 11. století, původem Ital z Lombardie, posléze řeholník ve francouzském klášteře Avranches a nakonec arcibiskup v anglickém Canterbury, je nazýván „otcem scholastiky“. DO dějin křesťanského myšlení se zapsal především formulací myšlenkového postupu zvaného „ontologický důkaz Boží existence“. Ve stručnosti by se dal shrnout asi takto:

Pojem »Bůh« označuje bytost, které jsou vlastní všechny dokonalosti, která má všechny dokonalé vlastnosti v plnosti. K vlastnostem patří také existence. Proto Bůh – tak jak ho chápeme – nutně musí existovat, protože kdybychom si ho jen vymysleli, chyběla by mu existence k dokonalosti.

Tento důkaz byl vícekrát napaden; např. sv. Tomáš AKvinský namítal, že ne každému je a priori zřejmé, co znamená »Bůh«, tedy ne každý pod tím chápe veškerou dokonalost. Ale i když se tento »důkaz Boží existence« prokázal jako nedostatečný, může nás vést k zamyšlení:

Je možné, aby si Boha lidé jen vymysleli? A může existovat něco opravdu dokonalého? Kdyby totiž neexistovala naprostá dokonalost, bylo by tvrzení „neexistuje naprostá dokonalost“ naprosto dokonalé…Svátek slaví Alexandra

Toto jméno je řeckého původu a vychází z mužského jména Alexandros, což doslova znamená „obhájce mužů“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníHudební siesta
Skladba: Koncert F dur pro lesní roh - Allegro; Autor: Rössler-Rosetti František Antonín; Dirigent: Kukal Ondřej; Sóla: Divoký Zdeněk - lesní roh; Soubor: Český komorní orchestr
13:30Knihovnička
13:45Komentář Rádia Vatikán
14:00Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Jak se vám líbí
15:50Odpolední proud – Hudební...

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group