Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Pionius

Svatý Pionius žil v maloasijské Smyrně (dnešním tureckém Izmiru) v 1. polovině 3. století. Svou výmluvností i životním příkladem tento kněz přivedl ke Kristu značné množství svým spoluobčanů. Sám napsal řadu apologií, tj. spisů na obranu křesťanství.

Při slavení mešní bohoslužby byl zatčen a předveden před římského prokonzula. Bylo to v době vlády císaře Decia, zuřivého odpůrce křesťanství, který usiloval o likvidaci církve, a to tím způsobem, že vyhladí především duchovní. Pionius byl nějaký čas vězněn, snad proto, aby mu byl dán čas na rozmyšlenou, totiž na odpad od víry. Využil jej však naprosto jinak – povzbuzoval své spoluvězně, obhajoval křesťanství a připravoval ostatní vězněné křesťany na přijetí mučednické smrti. Sám se jí také dočkal; stalo se to roku 251.

»Andělovi církevní obce ve Smyrně napiš: Toto praví První i Poslední, který byl mrtev, a ožil: Znám tvé soužení a tvou chudobu – ale vždyť jsi bohatý! – i tupení od těch, kteří si říkají židé, ale nejsou, spíše je to lid satanův. Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k tomu, že některé z vás uvrhne do žaláře, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení deset dní. Buď věrný až do smrti, a dám ti za odměnu život.«

(Zj 2,8–10)

 Svátek slaví Hynek

Dnes má v našem občanském kalendáři svátek Hynek. Toto jméno vzniklo počeštěním německého Heinricha (Jindřicha), což znamená „vládce domu“. Omylem bývá Hynek ztotožňován s Ignácem.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie D-dur op. 35 č. 1 (1782) G. 509 - Prestissimo; Autor: Boccherini Luigi; Dirigent: Pople Ross; Soubor: London Festival Orchestra
13:30Knihovnička
13:45Komentář Rádia Vatikán
14:00Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Jak se vám líbí
15:50Odpolední proud – Hudební...

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group