Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Svátek Obrácení svatého Pavla

»Proč se vám to zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé? I já jsem se ovšem kdysi domníval, že musím podnikat všecko možné proti jménu Ježíše Nazaretského. A to jsem také v Jeruzalémě dělal. Vyžádal jsem si plnou moc od velekněží, mnoho křesťanů jsem dal zavřít do žaláře a souhlasil jsem s tím, když je zabíjeli. A často jsem se je pokoušel po všech synagógách trestáním přinutit k tomu, aby se Ježíšovi rouhali, a tak jsem bez mezí zuřil proti nim, že jsem je pronásledoval až i ve vzdálených městech. S takovým úmyslem jsem se také vydal na cestu do Damašku, s plnou mocí a se souhlasem velekněží. A na cestě – bylo to v poledne – jsem uviděl, králi, jak světlo z nebe nad slunce jasnější obklopilo mne i ty, kteří tu cestu konali se mnou. Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který na mě hebrejsky mluvil:
„Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Těžko ti bude kopat proti bodci.“
Já jsem se otázal: „Pane, kdo jsi?“
A Pán odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. Ale vstaň, postav se na nohy! Neboť proto jsem se ti zjevil, abych z tebe udělal svého služebníka a svědka toho, co jsi viděl a co ti ještě ukážu. Zachráním tě před židovským lidem i před pohany, ke kterým tě posílám. Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu, z moci ďáblovy k Bohu. Tak dosáhnou vírou ve mne odpuštění hříchů a údělu mezi posvěcenými.“
Proto, králi Agrippo, nebránil jsem se poslechnout nebeské vidění.«

(Sk 26,8–19)

 Svátek slaví Miloš

Dnes má v občanském kalendáři svátek Miloš nebo také Milouš, obojí je správné. Nositel tohoto jména by měl být milý a přívětivý, pak by totiž mohl být i „milovaný“. Alespoň takový je prý význam tohoto jména. Jméno je to velice rozšířené a zdá se, že na některé Milouše a Miloše náš národ hned tak nezapomene. Jinak se má za to, že Miloš je překladem latinských jmen Amatus a Amand.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group