Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Petr Kanisius

Petr Kanisius se narodil r. 1521. Byl synem nimwegenského starosty ve vévodství Geldernu, jež tehdy patřilo k německé říši, a byl poslán na univerzitu v Kolíně nad Rýnem, aby se stal právníkem. Obrátil se však k teologii a dostal se pod vliv slavného jezuity Petra Favra.

Roku 1543 vstoupil jako první Němec do Tovaryšstva Ježíšova. Zúčastnil se tridentského koncilu, strávil šest měsíců v Římě se sv. Ignácem, vyučoval na první jezuitské škole v Messině na Sicílii a reformoval univerzitu v bavorském Ingolstadtu. Odtud byl vyslán do Vídně, kde se stal skutečnou náboženskou autoritou. Vždy dbal na upevnění katolické víry v konfrontaci s protestantismem.

Roku 1556, kdy byl jmenován provinciálem jezuitů v jižním Německu, Rakousku a Čechách, přivedl do Prahy do opuštěného kláštera u kostela sv. Klementa 12 jezuitů. Kromě Prahy působil v Augsburku, v Mnichově, v Innsbrucku a nakonec ve Fribourgu, kde zemřel. S nesmírnou energií zakládal školy, semináře, kázal, psal a konal misijní cesty. Významně se zasloužil o obnovu katolictví po tridentském koncilu a vykonal mnohem víc než kdokoli jiný pro zachování katolicismu v jižním Německu. Třikrát mu byla nabídnuta hodnost vídeňského biskupa, třikrát ji odmítl.

Nejznámějším dílem Petra Kanisia je jeho trojdílný katechismus pro žáky a studenty různého věku, který dosáhl jen do jeho smrti (zemřel ve Švýcarském Fribourgu 21. 12. 1597) dvou set vydání. Při kanonizaci v roce 1925 byl zároveň prohlášen církevním učitelem.

(zdroj: www.jesuit.cz)

 Svátek slaví Natálie

Toto jméno je latinského původu (natalis) a vykládá se jako „rodný den“ čili „narozeniny“ (dies natalis). Přeneseně má toto nádherné jméno ještě jeden význam. Tvrdí se, že Natálie je „dívka narozená v den zrození Krista“, „dítě Vánoc“. Snad i proto si jméno získalo celosvětovou oblibu.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníRanní proud
Píseň: Príď k nám, Duch Svätý (2007); Interpret: Komunita Emanuel (Slovensko); Album: Komunita Emanuel: Si nekonečný
07:45Studna slova (Rádio 7)
08:00Duchovní hudba
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Dotýkání světla
11:00Proglaso

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group