Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Roman

První kontakty východního mnišství s latinským světem zprostředkoval sv. Athanasius v dobách svého vyhnanství. Od čtvrtého století se pak objevovaly pokusy napodobit tuto spiritualitu i na křesťanském západě.

První klášter v Galii (tedy na území dnešní Francie) založil roku 371 sv. Martin z Tours. V následujících letech pak klášterní život vzkvétal v dalších galských městech. V jednom z nich, v Ainay u Lyonu, žil na počárku 5. století dnešní světec – sv. Romanus, narozený roku 390.

Romanus zatoužil žít přísnějším a skromnějším životem, než mu poskytovala řehole v jeho domovském klášteře. Se svolením svého opata tedy odešel do neobydlených krajin na úpatí pohoří Jura. Po několika letech se k němu přidal jeho bratr Lupicinus, tehdy čerstvě ovdovělý, a s ním několik dalších mužů.

Romanus a Lupicinus se rozhodli poskytnout nově příchozím dostatečné podmínky pro život a vybudovali pro ně klášter v Condatu. Záhy poté se počet následovníků rozmnožil natolik, že mohl vzniknout druhý klášter v Leuconne. Když se ke společenství chtěla připojit i jejich sestra, vznikl ženský klášter v La Beaume.

Bratři se o správu klášterů dělili rovným dílem bez hádek a sporů; když však bylo třeba, aby si komunita vybrala jednoho hlavního představeného, byl zvolen opatem právě Romanus. Několik let působil jako velice chápavý, laskavý a vůbec otcovský opat, než odešel definitivně do samoty u Condatu. Tam také zemřel roku 463.Svátek slaví Lumír

NyníDuchovní hudba
Skladba: Kantáta "Wer mich leibet, der wird mein Wort halten" BWV 74 - Arie alt; Autor: Bach Johann Sebastian; Dirigent: Rilling Helmuth; Sóla: Donath Helen - soprán, Laurich Hildegard - alt, Kraus Adalbert - tenor, Huttenlocher Philippe - bas; Soubor: Gächinger Kantorei Stuttgart
09:00Mše svatá
10:00Varhanní hudba
10:30Dotýkání světla
11:00Proglaso
11:57Myšlenka na den
12:00Polední modlitba

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group