Historie příjmů a výdajů v letech 2009 - 2014

Příjmy v letech 2009 - 2014 tvořily převážně dary posluchačů.

 

Příjmy [mil. Kč]

Výdaje [mil. Kč]

ROK Dary Ostatní Celkem Celkem
2009 28,52 0,12 28,64 28,66
2010 28,87 0,17 29,04 30,59
2011 28,77 0,83 29,60 31,09
2012 24,24 3,09 27,33 31,13
2013 27,87 1,97 29,84

29,64

2014    

 

 

Pro názornost se můžete podívat na grafické znázornění.