Historie příjmů a výdajů v letech 2009 - 2019

Příjmy na vysílání v letech 2009 - 2019 tvořily převážně dary posluchačů
posílané na Nadační fond Radia Proglas a RADIO PROGLAS s.r.o.

Výdaje jsou hlavně mzdové a na zajištění vysílání.

 

Příjmy [mil. Kč]

Výdaje [mil. Kč]

ROK Dary Ostatní Celkem Celkem
2009 28,52 0,12 28,64 28,66
2010 28,87 0,17 29,04 30,09
2011 28,77 0,83 29,60 29,09
2012
29,24 0,39 29,63
29,13
2013
27,87 1,97 29,84
29,64
2014
30,82 2,53 33,35
32,90
2015
31,66 1,11 32,77
33,20
2016
31,37 0,80 32,17
32,96
2017
31,66 0,50 32,16
31,86
2018
31,86 1,06 32,92
32,93
2019
33,25 0,43 33,68
34,38
2020        

 

Aktualizace: 10. června 2020, PaJa