Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Marcel I.

Za vlády císaře Diocletiana došlo v Římě i celé říši ke krutému pronásledování křesťanů. Proto mohl být po smrti papeže Marcellina zvolen jeho nástupce až po dvouleté sedisvakanci. Na Petrův stolec tak roku 306, po Diocletianově abdikaci, usedl Marcel I.

Měl před sebou těžký úkol; bylo třeba, aby se církev po pronásledování konsolidovala, znovu se uvedla do provozu charitní péče o chudé, nemocné a jiné potřebné, upravila zpustošená pohřebiště v katakombách a místa bohoslužeb. Krom toho se řešily složité otázky s návratem těch, kdo za pronásledování nevydrželi tlak státní moci a odřekli se Krista. Liber pontificalis uvádí, že proto rozdělil Marcel I. území Říma do 25 okrsků. Nechal rovněž vybudovat nový hřbitov Cemeterium Novellae na Via Salaria v blízkosti katakomb sv. Priscily.

Záhy po papežské volbě a reorganizaci života církve v Římě vypukly nepokoje. Kvůli nim nechal nový císař Maximianus vyhnat papeže Marcela z města. Některá podání také uvádějí, že se tak chtěl zmocnit majetku z odkazu po jedné zámožné římské vdově. Krátce po vyhnání svatý Marcel I. zemřel. Prameny uvádějí jako datum jeho smrti 16. leden roku 310.Svátek slaví Ctirad

Občanský kalendář dnes vyzve k oslavě všechny Ctirady. Jedná se o jméno české a podle odborníků představuje toho, kdo je „čestný a čest má nadevše rád“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group