Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Řehoř Veliký

Píše-li papež nějaký dokument, potvrzuje-li závěry koncilu, vydává-li závazné stanovisko, podepisuje se velice jednoduše: biskup, služebník služebníků Božích – episcopus, servus servorum Dei. Prvním, kdo tento titul používal, byl svatý Řehoř, kterému právem přísluší přízvisko »Veliký«. Do dějin se zapsal svým úžasným dílem teologickým a exegetickým, svým působením ve prospěch římského lidu i celé církve a vysíláním misionářů do okrajových částí Evropy.

»Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“«

(Mt 20,25–28)
Svátek slaví Bronislav

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group