Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

Historie katolického křesťanství ve Vietnamu se začíná psát na počátku 16. století. Tehdy zde působil františkánký misionář Alexandr de Rhodes. Od roku 1645, kdy byl otec de Rhodes vyhnán, docházelo k nepravidelným vlnám pronásledování. V mezičasech pokoje přicházejí do země misionáři z různých řádů a kongregací. V letech 1645–1886 bylo vydáno 53 protikřesťanských ediktů, jejichž následkem zemřelo mučednickou smrtí přibližně 13 000 věřících.
19. června 1988 papež Jan Pavel II. kanonizoval 117 z nich. Bylo to 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků. Z těchto mučedníků jich 96 pocházelo z Vietnamu, 11 ze Španělska a 10 z Francie. Připomeňme si jména některých z nich:

biskupové:
Dominik Henares, Ignác Delgado Cebrián, Josef Maria Diaz Sanjurjo, Melchior García Sampredo Suarez, Jeorným Hermosilla, Valentin Berrio-Ochoa (dominikáni) a Štěpán Teodor Cuenot a Petr Rosa Ursula Borie (z Pařížské misijní společnosti)

kněží:
František Gil de Federich, Matouš Alonso Leciniana, Hyacint Castañeda, Vincenc Lê Quang Liêm, Vincenc Do Yen, Josef Fernandez, Dominik Nguyen Van Hanh, Petr Nguyen Van Tu, DOminik Tuóc, Tomáš Dinh Viet Du, Dominik Nguyen Van Xuyen, Josef Do Quang Hien, Dominik Trach, Dominik Mau, Josef Tuan, Petr Almato Ribera (dominikáni), Dominik Cam, Tomáš Khuong (dominikánští terciáři), František Isidor Gagelin, Josef Marchand, Jan Karel Cornay, František Jaccard, Jan-Ludvík Bonnard, Petr Francesco Néron, Teofan Vénard (z Pařížské misijní společnosti), Ondřej Dung Lac, Emanuel Nguyen Van Trié, Jan Dat, Petr Le Tuy, Petr Nguyen Bá Tuan, Bernard Vu Van Due, Jakub Do Mai Nam, Josef Dang Dinh Vien, Vincenc Nguyen Thé Diem, Petr Vo Dang Khoa, Petr Truong Van Thi, Pavel Pham Khac Khoan, Lukáš Vu Ba Loan, Pavel Nguyen Ngan, Josef Nguyen Din Nghi, Martin Ta Duc Thinh, Poetus Khanh, Filip Phan Van Minh, Vavřinec Nguyen Van Huong, Pavel Lé Bao Tinh, Pavel Lé Van Loc, Petr Doan Cong Quy, Petr Nguyen Van Luu, Jan Doan Trinh Hoan (kněží diecéze Tonchin)

vietnamští laici:
Tomáš Tran Van Thién, Emanuel Le Van Phung a dalších 57 mučedníků, z toho 10 dominikánských terciářůSvátek slaví Emílie

Základem tohoto jména je latinský Aemilius, což bylo jméno starého římského rodu. Význam tohoto jména odpovídá asi nejlépe našemu „soutěžící“ nebo „soupeřící“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group