Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Viktorin (Vítězslav), sv. Tereza z Kalkaty

»Svatý Viktorin, známý svou svatostí a zázračnými činy, se stal biskupem ve městě Amiternum na základě volby všeho lidu. Pak, za vlády Nervy a Traiana, byl s dalšími Božími služebníky poslán do vyhnanství v Contiglianu, kde pramení páchnoucí sirné vody. Soudce Aurelianus jej dal pověsit hlavou dolů, což pro Kristovo jméno snášel tři dny. Nakonec obdržel mučednickou korunu a vítězně odešel k Pánu. Jeho tělo křesťané odnesli a s poctami pohřbili v Amiternu v Aprutiu.«

(Římské martyrologium)

 

Významná osobnost, laureátka Nobelovy ceny, svědkyně Boží lásky, známá jako matka Tereza z Kalkaty, zemřela 5. září 1997. Snad jí tehdy Kristus řekl:
„Pojď, požehnaná mého Otce, přijmi jako úděl království, které je pro tebe připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dala jsti mi najíst, měl jsem žízeň, a dala jsi mi napít; byl jsem na cestě, a ujala ses mě, byl jsem nahý, a obléklas mě; byl jsem nemocen, a navštívilas mě, byl jsem ve vězení, a přišlas ke mně.“
A ona se jej zeptala: „Pane, kdy jsem tě viděla hladového, a dala jsem ti najíst, žíznivého, a dala jsem ti napít? Kdy jsem tě viděla na cestě, a ujala jsem se tě, nebo nahého, a oblékla jsem tě? Kdy jsem tě viděla nemocného nebo ve vězení, a přišla jsem k tobě?“
A Pán jí odpověděl: „Amen, pravím ti: Cokoli jsi udělala pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jsi udělala.“

(srv. Mt 25,34–40)

 Svátek slaví Boris

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group