Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Viktorin (Vítězslav), sv. Tereza z Kalkaty

»Svatý Viktorin, známý svou svatostí a zázračnými činy, se stal biskupem ve městě Amiternum na základě volby všeho lidu. Pak, za vlády Nervy a Traiana, byl s dalšími Božími služebníky poslán do vyhnanství v Contiglianu, kde pramení páchnoucí sirné vody. Soudce Aurelianus jej dal pověsit hlavou dolů, což pro Kristovo jméno snášel tři dny. Nakonec obdržel mučednickou korunu a vítězně odešel k Pánu. Jeho tělo křesťané odnesli a s poctami pohřbili v Amiternu v Aprutiu.«

(Římské martyrologium)

 

Významná osobnost, laureátka Nobelovy ceny, svědkyně Boží lásky, známá jako matka Tereza z Kalkaty, zemřela 5. září 1997. Snad jí tehdy Kristus řekl:
„Pojď, požehnaná mého Otce, přijmi jako úděl království, které je pro tebe připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dala jsti mi najíst, měl jsem žízeň, a dala jsi mi napít; byl jsem na cestě, a ujala ses mě, byl jsem nahý, a obléklas mě; byl jsem nemocen, a navštívilas mě, byl jsem ve vězení, a přišlas ke mně.“
A ona se jej zeptala: „Pane, kdy jsem tě viděla hladového, a dala jsem ti najíst, žíznivého, a dala jsem ti napít? Kdy jsem tě viděla na cestě, a ujala jsem se tě, nebo nahého, a oblékla jsem tě? Kdy jsem tě viděla nemocného nebo ve vězení, a přišla jsem k tobě?“
A Pán jí odpověděl: „Amen, pravím ti: Cokoli jsi udělala pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jsi udělala.“

(srv. Mt 25,34–40)

 Svátek slaví Boris

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group