Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonardi

Svatý Dionýsius (česky někdy nazývaný také „Diviš“), patron Paříže, byl podle tradice kolem roku 250 poslán papežem do Galie spolu s knězem jménem Eleutherius a jáhnem Rusticem, aby zde hlásali evangelium. Usídlil se ve městě jménem Lutetia, kterému se podle zdejšího keltského kmene říkalo Parisiorum – je to dnešní Paříž. Zde také podstoupil smrt za Deciova pronásledování krátce po svém příchodu. Spolu s ním zahynuli také jeho společníci.

Místo jejich posledního odpočinku, pahorek nedaleko tehdejší Lutetie, později dostalo jméno Mons martyrum – Hora mučedníků. Dnes už je nedílnou součástí Paříže a říká se mu Montmartre. Také mu přezdívali Mont-joie, Hora radosti. Odsud pochází válečný pokřik francouzských rytířů: „Mont-joie, saint-Denis!“

Svatý jan Leonardi se narodil roku 1541 ve vesnici jménem Diecimo na území pod svrchovaností městské republiky Lucca. Studoval farmacii, během studií se připojil k laickému sdružení zvanému Colombini. Několik let vykonával svou profesi, roku 1568 se však rozhodl pro studium teologie a čtyři roky nato byl vysvěcen na kněze.

S několika dalšími duchovními založil 1. září 1574 u kostela Panny Marie Růžencové kongregaci »reformovaných kněží Blahoslavené Panny«, jejímž cílem byl především apoštolát a výchova duchovenstva. Nová řeholní rodina se rychle rozrůstala, definitivně pak byla schválena jako »řád řeholních kleriků Matky Boží«.

Jan Leonardi byl obviněn, že narušuje veřejný pořádek, proto byl z Luccy vypovězen. Rozhodnutí státních orgánů respektoval a odešel do Říma. Papež jej jmenoval apoštolským vizitátorem u několika benediktinských kongregací a poslal jej vyřešit spor mezi biskupem z Noly a neapolským místokrálem. V Římě založil Misionářskou kolej pro hlásání víry, nynější Universitas Urbaniana.

Jan Leonardi zemřel 9. října roku 1609 v Římě a byl pohřben v kostele Santa Maria in Portico. Na žádostHenryho Stuarta, kardinála z Yorku, byly jeho ostatky přeneseny do kostela Santa Maria in Campitelli. Roku 1861 byl beatifikován a 17. dubna 1938 jej papež Pius XI. prohlásil za svatého.Svátek slaví Štefan, Sára

V našem občanském kalendáři dnes nacházíme Štefana, což je obdoba jména Štěpán, který má ovšem svátek až 26. prosince. Základem obou jmen je řecké Stephanos, „věnec“; přeneseně bychom tedy mohli říci, že Štěpán je „vítěz“ nebo „věncem ověnčený či korunovaný“. Toto jméno je celosvětově velice oblíbeno a také u nás jsou obě podoby často používány. Dosvědčuje to i množství patronů, kteří se v kalendářích objevují.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníHudební siesta
Skladba: Suita D-dur pro violu da gamba a continuo - Gigue; Autor: Telemann Georg Philipp; Sóla: Hejný  Petr - viola da gamba; Soubor: Pro arte antiqua
13:30Knihovnička
13:45Komentář Rádia Vatikán
14:00Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Jak se vám líbí
15:50Odpolední proud – Hudební...

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group