Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

»Když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.«

(Sk 1,13–14)

»Všichni věřící v Krista nechť ustavičně přednášejí Matce Boží a Matce lidí své prosby, aby ona, která svými modlitbami pomáhala prvotní církvi, také nyní – když je vyvýšena v nebi nad všechny svaté i anděly – ve společenství všech svatých se přimlouvala u svého syna, dokud se všechny rodiny národů – ať už mají čest nazývat se křesťanskými, nebo dosud svého Spasitele neznají – nespojí šťastně v míru a svornosti v jeden Boží lid ke slávě nejsvětější a nerozdílné Trojice.«

(Lumen gentium 69)

»Ať jedno a totéž vyznání víry sjednotí duše křesťanských národů v pokoji a harmonii, ať jedno jediné pouto dokonalé lásky spojí jejich srdce v objetí – to je naše modlitba a naše naděje! A kéž nám Maria svou mocnou pomocí získá tento dar, po němž s takovým zápalem toužíme. Ona ví, že její jediný Syn s takovou upřímností prosil svého nebeského Otce o co nejbližší jednotu mezi národy, které povolal k jednomu dědictví spásy, za niž zaplatil nedozírnou cenu. Copak by tedy ona v jeho podivuhodném světle nechtěla napomoci tomuto úsilí o jednotu? Nebude také jejím přáním, aby vynaložila svou dobrotu a péči ve prospěch Církve, Kristovy Nevěsty, v jejím trvalém úsilí o dokonalou jednotu mezi členy křesťanské rodiny, která je slavným plodem jejího mateřství?«

(Lev XIII.: encyklika Adiutricem populi)

 Svátek slaví Vladislav

Dnes najdeme v kalendáři velice slavné jméno - Vladislav a Vladislava. Je slovanského původu, lze je vyložit jako „slavný vládou“ a celá řada Vladislavů taková skutečně byla. Toto jméno totiž nosilo mnoho českých králů a knížat, vládce tohoto jména najdeme i v okolních zemích.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group