Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví bl. Karel Spinola

Blahoslavený Karel Spinola pocházel z česko-italské rodiny, narodil se v Praze, a to roku 1564. Jeho otec byl Janovan, matka Češka. Ve dvaceti letech vstoupil do noviciátu tovaryšsta Ježíšova, deset let nato byl vysvěcen na kněze a odjel na misie do Japonska, kam dorazil roku 1602. Působil nejprve v Arimě, později na různých místech a od roku 1612 v Nagasaki. Od roku 1618 byl spolu s dalšími kněžími a laiky čtyři roky vězněn v Suzutě u Omury. Potom byli převezeni do Nagasaki, na místo, kde před 25 lety zemřeli první japonští mučedníci spolu s Pavlem Miki (dnes tam stojí jezuitská rezidence), a 10. září 1622 jich tam bylo 30 sťato a dalších 22 (mezi nimi Karel Spinola) přivázáno ke kůlům a upáleno. V roce 1867 byli prohlášeni za blahoslavené.

»Kdyby – pravil Karel Spinola ve vytržení – za moře mne nehnala láska k těm ubohým duším, které nemají nikoho, kdo by jim ukázal cestu k spasení, kdyby to nebyla naděje, že budu snad moci dáti za víru život, pak musel bych odejíti jen proto, aby stálý styk s příbuznými nebyl nebezpečím pro mé povolání, a abych se vyhnul čestným úřadům, které mi chystají představení.«

(Jaroslav Durych: Služebníci neužiteční)

 Svátek slaví Irma

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group