Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Bernard

„Je tak milosrdná a tak laskavá! Co jiného může vytrysknout z Pramene dobroty než dobrota? (…) Když někdo držel půl dne v ruce jablko, nezůstane mu v paměti jeho vůně? Co tedy muselo naplňovat její lůno po devět měsíců? Toto Dobro naplňovalo Mariino srdce ještě dřív než její lůno, a když vyšlo z jejího lůna, neopustilo její srdce.“

„Chci ze všech sil kráčet po stopách pokorného Ježíše, horoucně toužím oplácet lásku tomu, který mě první miloval a obětoval se za mne. Ale to nemůže stačit. Je ještě třeba, abych požíval velikonočního beránka. Neboť nebudu-li jíst jeho tělo a pít jeho krev, nebudu mít v sobě život… Jít za Ježíšem znamená zajistit si spásu. Mít ho a milovat ho je neporovnatelná radost. Ale živit se jím je pravý život, vrchol štěstí, protože jeho tělo je opravdu pokrm a jeho krev je opravdu nápoj. On je chléb, který sestoupil z nebe, aby dal světu život.“

„Uctívejme tedy Marii z hloubi své duše, neboť taková je vůle Boží. Bůh chtěl, abychom měli všechno prostřednictvím Mariiným. Při každé příležitosti a všemi způsoby nám přichází na pomoc v naší bídě. Konejší nás v našich úzkostech, podněcuje naši víru, posiluje naši naději, dodává nám odvahu. Bojíš se přiblížit k Otci? Dal nám Ježíše za prostředníka. Ale snad se obáváš jeho božské velebnosti. Chceš mít u něho zastánce? Uteč se k Marii. Bude vyslyšena pro svou důstojnost. Syn poslechne svou Matku a Otec poslechne svého Syna. To je důvod mé převeliké důvěry.“

(z rozjímání sv. Bernarda z Clairvaux)Svátek slaví Bernard

NyníKomorní hudba
Skladba: Smyčcový kvartet číslo 2, in F, opus 92 "Kabardinský" (1941) - Adagio; Autor: Prokofjev Sergej; Soubor: Pražákovo kvarteto
02:00Křesťan a svět
02:25Písně
03:00Folklorní okénko
03:57Písničky před svítáním
05:00Písně
05:27Myšlenka na den

Proglas v novém

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group