Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Cyril Alexandrijský

„Jak může Bůh, který je věčný, bez počátku a bez konce, mít matku?“ ptají se mnozí, jimž je trnem v oku titul, který Pannu Marii, matku Ježíše Krista, označuje jako Matku Boží či Bohorodičku. Svatý Cyril Alexandrijský a jeho současníci, církevní otcové, tento problém chápali jinak. Oni věděli, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Hovoříme-li proto o Kristu, hovoříme o Bohu. A právě proto nazýváme Pannu Marii, matku toho, který je Bůh a člověk, Matkou Boží.

Ti, kdo tenkrát upírali Panně Marii označení Bohorodička, popírali také Kristovo božství spojené s lidstvím, jak to činil Nestorios. Proti němu se však postavil právě svatý Cyril Alexandrijský, jehož zásluhou Efezský koncil roku 431 formuloval tento článek víry:

»Jestliže někdo nevyznává, že Bůh je vpravdě Emmanuel, a proto je svatá Panna Bohorodičkou (θεοτόκον) – zrodila totiž tělesně tělem učiněné Slovo, které je z Boha: budiž vyobcován (anathema sit).«

Obyvatelé Efezu tenkrát bouřlivě oslavovali vyhlášení onoho článku víry a vyšli koncilním otcům vstříc s pochodněmi. Tak byl uspořádán první světelný průvod k oslavě Matky Boží. V návaznosti na Efez pak formuloval následující koncil, Chalkedonský, 22. října 451:

»Souhlasně všichni učíme, že Syn, náš Pán Ježíš Kristus, dokonalý v božství a dokonalý v lidství, vpravdě Bůh a vpravdě člověk (…) soupodstatný s Otcem co do božství a soupodstatný s námi co do lidství (…) se zrodil z Bohorodičky (θεοτόκου) Panny Marie co do lidství…«

Závěry Chalkedonského koncilu potvrdil papež Lev I. Veliký 21. března 453. Toho se však již svatý Cyril Alexandrijský nedožil; zemřel 27. června 444 v Alexandrii.Svátek slaví Ladislav

Dnes mají v občanském kalendáři svátek Ladislav a Ladislava. Toto staré české jméno je jednou z variant k Vladislavovi. Počátky má slovanské, jde vlastně o variantu jména Vladislav. V latině a v sousedních zemích, kde nedokázali vyslovit „Vl-“ na začátku tohoto českého jména, vznikl z Vladislava Ladislaus či maďarský László. Jisté je, že toto jméno si získalo velikou oblibu, a tím, že je nosili mnozí panovníci, byl naplněn i význam – „slavný vládou“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie číslo 1 c moll, opus 3 „Zlonické zvony“ (1865) - Maestoso; Autor: Dvořák Antonín; Dirigent: Davies Dennis Russell; Soubor: Filharmonie Brno
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Odpolední proud
14:00Hudební kompas
14:30Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Odpolední proud

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group