Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Athanasius

sv. Athanasius

Kdokoli chce být spasen, je především třeba, aby se držel katolické víry.
Jestliže ji nezachovává v plnosti a neporušenou, bezpochyby zahyne na věky.
Toto je katolická víra:
uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě,
přičemž nezaměňujeme osoby a neoddělujeme podstatu:
jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba DUcha Svatého;
Otci i Synu i Duchu Svatému však náleží jedno božství, stejná sláva a společná věčná vznešenost.
Jaký je Otec, takový je Syn a takový je i Duch Svatý:
nestvořený Otec, nestvořený Syn, nestvořený Duch Svatý;
nezměrný Otec nezměrný Syn, nezměrný Duch Svatý;
věčný Otec, věčný Syn, věčný Duch Svatý;
a přesto nejsou tři věční, nýbrž jeden věčný,
jako nejsou ani tři nestvoření ani tři nezměrní, nýbrž jeden nestvořený a nezměrný.
Tak také je všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch Svatý;
a přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí.
Tak Otec je Bůh, Syn je Bůh, Duch Svatý je Bůh;
a přece nejsou tři Bohové, nýbrž jeden Bůh.
Tak Otec je Pán, Syn je Pán, Duch Svatý je Pán;
a přece nejsou tři Pánové, ale jen jeden Pán.
Jako totiž vyznáváme v pravdě křesťanství o každé osobě, že je Pán a Bůh,
tak nesmíme v katolickém náboženství říkat, že jsou tři Bohové nebo Páni.
Otec není nikým učiněn, stvořen ani zrozen;
Syn je pouze od Otce, a to ani učiněn, ani stvořen, nýbrž zrozen;
Duch Svatý je od Otce i od Syna, nikoli učiněn, ani stvořen, ani zrozen, nýbrž vychází z nich.
Je tedy jeden Otec, nikoli tři Otcové;
jeden Syn, nikoli tři Synové;
jeden Duch Svatý, nikoli tři Duchové Svatí.
V této Trojici není nic dřívějšího ani pozdějšího, nic většího ani menšího,
nýbrž všechny tři osoby jsou si zcela rovny ve věčnosti.
Tak má být ve všem, jak bylo řečeno, uctívána jednota v Trojici a Trojice v jednotě.
Kdo tedy chce být spasen, ať takto smýšlí o Trojici.

Je také nezbytné k věčné spáse, aby upřímně věřil ve vtělení našeho Pána Ježíše Krista.
To je totiž pravá víra, jak věříme a vyznáváme,
že náš Pán Ježíš Kristus, Boží Syn a Bůh, je zároveň člověk:
jako Bůh se zrodil s podstaty Otce před věky, jako člověk se narodil v čase z podstaty matky.
Je dokonalý Bůh a dokonalý člověk s rozumovou duší a lidským tělem;
co do božství roven Otci, co do lidství menší než Otec.
Ačkoli je zároveň Bůh i člověk, přece nejsou dva, nýbrž jeden Kristus;
je jeden nikoli tak, že by se božství změnilo v tělo, nýbrž tak, že že Bůh přijal lidství;
je zcela jeden, nikoli smíšením podstaty, nýbrž v jednotě osoby.
Jako je totiž rozumová duše a tělo jeden člověk, tak Bůh a člověk je jeden Kristus.
On byl umučen pro naši spásu,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Otce,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Při jeho příchodu musí všichni lidé vstát z mrtvých ve svém těle
a vydat počet ze svých vlastních skutků;
kdo jednali dobře, půjdou do věčného života; kdo špatně, do věčného ohně.
Toto je katolická víra:
jestliže ji někdo upřímně a pevně nebude věřit, nebude moci být spasen.

(vyznání víry připisované sv. Athanasiovi – Symbolum (pseudo)Athanasianum;
Enchiridion symbolorum /DS/ 75–76)

 Svátek slaví Zikmund

V našem občanském kalendáři má dnes svátek Zikmund. Ve světovém církevním kalendáři měl svátek včera a v našem církevním již 30. dubna. Toto jméno bývalo u nás dříve značně rozšířeno.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie číslo 1 c moll, opus 3 „Zlonické zvony“ (1865) - Maestoso; Autor: Dvořák Antonín; Dirigent: Davies Dennis Russell; Soubor: Filharmonie Brno
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Odpolední proud
14:00Hudební kompas
14:30Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Odpolední proud

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group