Svátek

Zobrazit všechny svátky

Svátek slaví sv. Kateřina

Svatá Kateřina z Alexandrie, panna a mučednice z přelomu 3. a 4. stol., byla a je velice populárbní světicí. Proto se kolem ní nakupily vrstvy legend a fantastických příběhů do té míry, že již bylo lze jen stěží rozlišit skutečnost od smyšlenek. Proto se svého času také pochybovalo o její historické existenci.

Tradice se shodují v tom, že Kateřina byla velice vzdělaná a inteligentní žena, kterou se pokoušeli nejrůznější filosofové přesvědčit o nerozumnosti křesťanství a přimět k odpadu od víry. Neuspěli; naopak se Kateřině podařilo přesvědčit mnohé své odpůrce o tom, že křesťanství je pravdivé náboženství. A kde končí argumenty, přichází násilí – Kateřina byla mučena a popravena.

Legendy praví, že její tělo odnesli andělé na horu Sinaj, kde dodnes stojí klášter nesoucí její jméno. Kvůli těmto zprávám se vynořily pochybnosti o reálné existenci svaté Kateřiny. Je však třeba vzít v úvahu, že v soudobých pramenech byli jako „andělé“ označováni mniši a poustevníci, kteří vedli „andělský život“ (řecky βιος αγγελικος – bios angelikos) – s odkazem na Mt 22,30. Příběh svaté Kateřiny tedy svůj reálný základ neztrácí.

»Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagógám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.«

(Lk 21,12–19)

 Svátek slaví Kateřina

Toto jméno má řecký původ a znělo původně Aikateriné. Do latiny bylo překládáno jako Ecaterina. Později bylo spojováno se slovem katharós, což znamená čistý. Ženský rod zněl kathará a odtud byl jenom krůček ke jménu Catharina. Ostatní jazyky pak tento tvar přejaly. Užívala se však ještě podoba Haikateriné, případně Hekateriné, která má počátky ve slově hekateros, což znamená, že jeho nositelka „přesně zasahuje cíl“ nebo „se dovede dobře strefovat“.

zdroj: Po kom se jmenujeme; LIBRI 2000,2001

Darujme.cz

 

Regiony

Regiony

Partneři

Slyš.to
Tv Noe
Katolický týdeník
Partner
Charita ČR
Signály.cz
Česká tisková kancelář
Likvidace lepry
T-Mobile
Rádio Lumen
Víra.cz
PFM Group